Urząd Gminy Lipno Gmina Lipno Urząd Gminy w Lipnie

środa, 30. lipca 2014

Language

Polish Czech English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish

Rozmiar czcionki

W obiektywie

ZSRadomice.jpg

Statystyka

Odsłon : 601458

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Skrócenie czasu pracy na okres upałów do dnia 8 sierpnia PDF Drukuj Email
wtorek, 29 lipca 2014 12:00

Zarządzenie nr 226/14
Wójta Gminy Lipno
z dnia 29 lipca 2014roku.

w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów do dnia 8 sierpnia.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U.z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014r. Poz. 379), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy tj. (Dz.U.z 1998 r. nr 21, poz.94 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1 Wprowadza się na okres upałów skrócony czas pracy dla pracowników samorządowych.

§ 2 Urząd funkcjonować będzie od 7.15 do 14.00.

§ 3 Kasa Urzędu będzie czynna w godzinach 7.15-12.30.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca br.

Wójt Gminy Lipno
Andrzej Piotr Szychulski

 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie można ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
wtorek, 29 lipca 2014 09:57

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Więcej informacji na stronie www.rodzina.gov.pl

W załączeniu wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu dla rodzin wielodzietnych.

Załącznik

 
APEL WÓJTA GMINY LIPNO W SPRAWIE POBORU WODY PDF Drukuj Email
piątek, 11 lipca 2014 10:19

Wójt Gminy Lipno ponownie apeluje do mieszkańców gminy o wykorzystanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach socjalno-bytowych i zakazuje wykorzystywania wody z sieci wodociągowej dla potrzeb podlewania upraw rolnych i ogródków przydomowych. Aby umożliwić niezbędną ilość wody na potrzeby odbiorców korzystających z przyłączy wodociągowych apeluje się o ograniczenie poboru wody w godzinach od 600 do 2200. Jednocześnie informuje, że na terenie gminy funkcjonują punkty czerpania wody – w miejscowościach: Krzyżówki, Grabiny, Brzeźno, Trzebiegoszcz, Tomaszewo, Chodorążek, Okrąg, Suradówek, Wichowo. Z punktów tych można pobierać wodę do celów technicznych, m.in. podlewania upraw i ogródków, oprysków, mycia maszyn i urządzeń rolniczych, itp. nieodpłatnie.

 
Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2014 PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2014 11:23

Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Lipnie przygotowuje się do przeprowadzenia Konkursu "Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2014". Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja pracy rolników działających na terenie Powiatu Lipnowskiego, ich osiągnięć zawodowych i społecznych. Zgłoszenia należy składać do 25 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, pok. nr 28 (sekretariat) lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno z dopiskiem "Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2014". Regulamin oraz Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie Powiatu Lipnowskiego >przejdź<.

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNO W SPRAWIE POBORU WODY Z WODOCIĄGU GMINNEGO PDF Drukuj Email
wtorek, 08 lipca 2014 07:37

Na podstawie § 5 pkt. 8 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno przyjętego uchwałą XXVI/128/06 Rady Gminy Lipno dnia 31 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2008 r. Nr 39, poz. 553)

 

Wójt Gminy Lipno informuje, iż:

  1. Odbiorcy wody mają obowiązek wykorzystania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej (lub umowie o dostawę wody).
  2. Zakazuje się wykorzystywania wody z sieci wodociągowej dla potrzeb podlewania upraw rolnych i podlewania ogródków przydomowych.
  3. Dokonywane będą w terenie kontrole zgodności poboru wody zgodnie z punktami 1 i 2.

 

Niezależnie od powyższego, aby umożliwić niezbędną ilość wody na potrzeby socjalno – bytowe odbiorców korzystających z przyłączy wodociągowych na końcówkach sieci apeluje się o ograniczenie poboru wody w godzinach od 600 do 2200.

 
Wakacje w bibliotece 2014 PDF Drukuj Email
wtorek, 08 lipca 2014 14:50

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach oraz filie w Jastrzębiu i Trzebiegoszczu rozpoczęły akcję Lato 2014. Zajęcia z dziećmi odbywać się będą przez cały lipiec we wtorki, środy i czwartki od godz. 10.00 – 13.00. Do akcji włączyły się też świetlice wiejskie i domy kultury Gminy Lipno. Filia biblioteczna w Karnkowie przeprowadzi zajęcia w dniach 14 – 18 lipca.

Więcej…
 
Informacja Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy: To, czego nikt nie widzi… PDF Drukuj Email
wtorek, 08 lipca 2014 13:14

– Nie rozumiem, dlaczego nie mogę uzyskać tych danych dla gmin? – usłyszałam ostatnio na spotkaniu. – A czy wie Pani, co musimy zrobić z naszej strony, żeby otrzymać te dane przynajmniej na poziomie województwa?

– pytam i po chwili ciszy opowiadam o długiej drodze od danych pozyskanych od respondenta do informacji, które mogę przekazać odbiorcom.

Więcej…
 
Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego PDF Drukuj Email
czwartek, 03 lipca 2014 09:46

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:

  • zasiłku dla opiekuna,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
Więcej…
 
Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lipno PDF Drukuj Email
czwartek, 03 lipca 2014 08:25

W dniu 29 czerwca 2013 r., odbyły  się  w miejscowości Wichowo gmina Lipno   zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Lipno w których wzięło udział łącznie 18 drużyn  w kategoriach: OSP  mężczyźni - drużyn 16 oraz OSP kobiety - drużyn 2.

Więcej…
 
Puchar Wójta Gminy Lipno dla Karnkowa !!! PDF Drukuj Email
wtorek, 01 lipca 2014 15:17

W dniu 28.06.2013 r. odbył się finał rozgrywek drużyn sołeckich o Puchar Wójta Gminy Lipno, w którym wystąpiły zespoły z Głodowa, Karnkowa, Radomic i Karnkowskich Rumunek. Rozgrywki toczyły się w systemie każdy z każdym. Wszystkie mecze dostarczały wielu emocji. Dużo sytuacji bramkowych, szybkie rozgrywanie piłki, wiele strzałów z dystansu to cechy tegorocznego finału na boisku orlik w Radomicach.

Więcej…
 
GMINA LIPNO MA HERB I INNE SYMBOLE HERALDYCZNE PDF Drukuj Email
czwartek, 26 czerwca 2014 13:19

GMINA LIPNO MA HERB I INNE SYMBOLE HERALDYCZNE

Dzień 24 czerwca 2014 roku przejdzie do historii naszej gminy, gdyż właśnie tego dnia Rada Gminy Lipno podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Lipno. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy uczestniczący w sesji Radni.  Posiedzenie Rady zaszczyciło swoją obecnością wielu zaproszonych gości, m.in.: Starosta Lipnowski, przedstawiciele służb mundurowych – policji i wojska, prezesi lokalnych banków i firm, a także dyrektorzy szkół i instytucji kultury.

Więcej…
 
Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Lipno PDF Drukuj Email
czwartek, 26 czerwca 2014 12:52

W dniu 22 czerwca 2013 r., odbyły  się  w miejscowości Wichowo gmina Lipno pierwsze wg regulaminu CTIF w gminie Lipno  Powiatowo-Gminne zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu lipnowskiego, w których wzięło udział łącznie 13 drużyn  w kategoriach:

MDP chłopcy - drużyn   9 oraz MDP dziewczęta - drużyn   4.

Więcej…
 
XIII Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Drużyn Samorządowych o Puchar Wójta Gminy Lipno PDF Drukuj Email
środa, 25 czerwca 2014 07:59

W sobotę 21 czerwca 2014r. podczas Pikniku Rodzinnego w Jastrzębiu odbył się XIII Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Drużyn Samorządowych o Puchar Wójta Gminy Lipno. W zawodach udział wzięły cztery reprezentacje samorządów w kategorii żeńskiej i męskiej tj. reprezentacje z Gminy Kikół, Gminy Lipno, Miasta Lipna i Starostwa Powiatowego w Lipnie. Ogółem w zawodach wzięło udział 52 przedstawicieli samorządów.

Więcej…
 
Milusińscy dziękują PDF Drukuj Email
wtorek, 17 czerwca 2014 10:15

W piękne upalne przedpołudnie 10.06.2014 roku do biblioteki i świetlicy wiejskiej w Radomicach wybrali się uczniowie klas ,,0’’ z wychowawcami z miejscowej szkoły podstawowej. Było to ostatnie spotkanie przed wakacjami.

Więcej…
 
Pierwsze wyniki Turnieju piłki nożnej drużyn sołeckich o Puchar Wójta Gminy Lipno PDF Drukuj Email
wtorek, 17 czerwca 2014 07:43

Trwa turniej piłki nożnej drużyn sołeckich o Puchar Wójta Gminy Lipno na boisku orlik w Radomicach. Do zawodów przystąpiło 15 zespołów. Oto dotychczasowe wyniki rozgrywek:

Więcej…
 
Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 czerwca 2014 06:57

29 maja 2014 r. w dz. U poz. 703 zostało ogłoszone rozporządzenie z 19 maja 2014 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Więcej…
 
Piknik Rodzinny PDF Drukuj Email
środa, 11 czerwca 2014 10:54

Choć minęło już kilka dni od wydarzenia, to nadal nie opuszczają nas wspaniałe wrażenia z Pikniku Rodzinnego. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Spotkanie bajek”. W przedstawieniu wzięły udział dzieci z grupy młodszej i starszej. Wystąpili m.in. Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Krasnale, Kurka, Calineczka i wiele innych innych postaci. Po przedstawieniu i ciepłym posiłku dzieci miały okazję korzystać ze zjeżdżalni, basenu kulkowego i trampoliny. Uśmiechy gościły na twarzach wszystkich uczestników pikniku. Aby podkreślić charakter spotkania, rodzice, dzieci oraz wychowawcy wspólnie zasiedli przy ognisku i w miłej atmosferze świętowali Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka.

Więcej…
 
Terminarz rozgrywek grupowych – Orlik 2014 PDF Drukuj Email
piątek, 06 czerwca 2014 12:18

Grupa  A - 07-06-2014( sobota) od godz. 16.00

1. Głodowo - Łochocin

2. Ignackowo - Trzebiegoszcz

3. Głodowo – Ignackowo

4. Łochocin – Trzebiegoszcz

5. Głodowo – Trzebiegoszcz

6. Łochocin - Ignackowo

Więcej…
 
Herb Gminy Lipno PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 czerwca 2014 13:50

Gmina Lipno, jako jedna z nielicznych, pozostaje do dnia dzisiejszego bez własnego herbu oraz atrybutów władzy.  Od wielu lat brak herbu był wielokrotnie odczuwalny, szczególnie podczas różnego rodzaju uroczystości. Podczas gdy większość samorządów eksponowała swoje insygnia, na miejscu naszej gminy widniało tylko puste miejsce. Herb to nie jest znak reklamowy, to symbol samorządności, własności. Jest świadectwem żywej tradycji historycznej i służy wzmacnianiu naszego lokalnego patriotyzmu.

Więcej…
 
Od 1 czerwca 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent PDF Drukuj Email
wtorek, 03 czerwca 2014 11:01

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r., które wyniosło 3.895 zł 31 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 18