Flaga Unii Europejskiej

Zespół parkowo - dworski w Głodowie

Zespół parkowo - dworski w Jastrzębiu i Karnkowie

Zespół pałacowo – parkowy w  Wierzbicku

 Obszar łąkowo - bagienny wokół jeziora Ostrowite