Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Skarbnik Gminy - Kierownik referatu Izabela Balcerkowska 14 2886218 skarbnik@uglipno.pl ksiegowosc@uglipno.pl
Inspektor ds. płac i ZUS Z-ca Gł. Księgowego Justyna Nierychlewska 12 2886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej Ilona Kiełkowska 12 2886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej i VAT Magdalena Rychwicka 12 2886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Mazur 12 2886208
Referent ds. księgowości budżetowej Paulina Malinowska 12 2886208
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Daniel Kucharski 11 2886205
Referent ds. wymiaru podatku drogowego i opłat za wodę Marzena Wnuk 11 2886205
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Joanna Lipska 13 2886207
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Anna Rygielska 13 2886207
Kasjer Agnieszka Strużyńska 11 2886217

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
SEKRETARZ GMINY - Kierownik Referatu Krzysztof Milak 16 2886209
Podinspektor ds. kancelaryjno –technicznych Agnieszka Kochowicz 17 2886200
Inspektor ds. obywatelskich , dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw wojskowych Janina Kalinowska 3 2886215 dowody@uglipno.pl
Referent ds. obywatelskich i ewidencji ludności Anna Falkowska 3 2886215 ewidencja@uglipno.pl
Informatyk Rafał Branecki 23 2886221 r.branecki@uglipno.pl
Referent ds. organizacji i archiwum zakładowego Wioleta Nowak 17 2886200
PRACOWNICY OBSŁUGI  
Konserwator urządzeń elektrycznych– palacz c.o. Roman Andrzejewski    
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Agnieszka Ośmiałowska    
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Mariola Stasińska    

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, PROMOCJI I ROZWOJU GMINY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Kierownik Referatu Grzegorz Koszczka 27 2886222 rgk@uglipno.pl
Inspektor ds. budownictwa Monika Retlikowska 28 2886220
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Natalia Majda 28 2886219
Inspektor ds. p.poż. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej Jadwiga Lach 25 2886206 edg@uglipno.pl
Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Wioletta Błaszkiewicz 26 2886230
Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Adrian Zalewski 26 2886230
Konserwator stacji uzdatniania wody Zbigniew Agaciński 28 2886219
Inkasent za pobór wody Andrzej Nowak 28 2886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Jacek Becmer 28 2886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sebastian Rozpędowski 28 2886219
Malarz Wojciech Kowalski 28 2886219
Pracownik gospodarczy Marek Wesołowski 28 2886219
Pracownik gospodarczy Tomasz Warczachowski 28 2886219

REFERAT OBSŁUGI ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik Referatu Marek Wysocki 31 2886213 ror@uglipno.plm.wysocki@uglipno.pl
Referent ds. obsługi rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska Dorota Łukaszewska 30 2886225
Referent ds. obsługi rolnictwa, wymiaru i realizacji opłat Wiesława Wojciechowska 30 2886225
Inspektor ds. dróg gminnych Marek Kiełkowski 29 2886224
Podinspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i ochrony gruntów Monika Bądkowska 29 2886224
Inspektor ds. melioracji i gospodarki wodnej Ireneusz Szyplik 29 2886224
Operator równiarki i konserwator dróg gminnych Mariusz Stasiak 29 2886224

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Radca prawny Aleksandra Gatyńska 1 2886211 radca@uglipno.pl
Inspektor ds. kadr i organizacji Żaneta Sieradzan 15 2886216 kadry@uglipno.pl
Referent ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu Wojciech Trojanowski 20 2886227 kryzys@uglipno.pl
Audytor wewnętrzny Agnieszka Zajączkowska 19 2886227

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik SAPO Kazimierz Mątowski 21 2886228 sapo@uglipno.pl
Główny księgowy Marlena Stasiaczyk 22 2886223
Referent ds. księgowo-płacowych Monika Wiśniewska 22 2886223
Referent ds. kadrowo-płacowych Wioleta Łukaszewska 23 2886221
Inspektor ds. kasowych Wiesława Zdrojewska 22 2886223
Kierowca Bogdan Błaszkiewicz - 2886223
Kierowca Andrzej Kornacki - 2886223
Kierowca Piotr Weiss - 2886223
Kierowca Tomasz Wilczyński - 2886223
Kierowca Cezary Grzeszkiewicz - 2886223

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik GOPS Hanna Szlągiewicz 7 2886212 gops@uglipno.pl
Zastępca Kierownika Elżbieta Warzyńska 6 2886203, 664 380 356 swiadczenia@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej Danuta Sętkowska 4 2886204, 664 380 745 d.setkowska@uglipno.pl
Starszy Specjalista pracy socjalnej Danuta Chełmieniewicz 8 2886226, 664 380 675 d.chelmieniewicz@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej Iwona Fierek 4 2886204, 664 380 745 i.fierek@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej Magdalena Gromada 4 2886204, 664 380 745 m.gromada@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej     2886226
Specjalista pracy socjalnej Marta Górska 8 2886226, 664 380 675
Pracownik socjalny Marzena Kitler 4 2886204, 664 380 745
       
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Joanna Kostrzewska 6 2886203, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Marlena Kołodziejska 2 2886229, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych Justyna Wenderlich 2 2886229, 664 380 356
Referent ds. świadczeń wychowawczych Katarzyna Montowska 5 2886211 swiadczenia@uglipno.pl
Pomoc biurowa Angelika Korpalska 5 2886211 swiadczenia@uglipno.pl
Pomoc biurowa Anna Kozakiewicz 5 2886211 swiadczenia@uglipno.pl
Asystent rodziny Olimpia Gajewska 8 2886204
Kierowca Grzegorz Brzezicki    

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor Ewa Rozen
Bibliotekarz Elżbieta Sulecka
Bibliotekarz Agnieszka Bedyk
Bibliotekarz Grażyna Lipska
Bibliotekarz Ewa Konczalska
Bibliotekarz Małgorzata Ośmiałowska

OŚRODEK KULTURY

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor Teresa Sztuka
Mł. instruktor Małgorzata Ośmiałowska
Instruktor Agnieszka Bedyk
St. referent w zakresie działalności podstawowej -
Referent w zakresie działalności podstawowej Mariusz Wojtasik
Referent w zakresie działalności podstawowej Ewa Konczalska
Palacz C.O. pracownik gospodarczy Aleksandrzak Jarosław