Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Skarbnik Gminy - Kierownik referatu Izabela Balcerkowska 14 542886218 skarbnik@uglipno.pl ksiegowosc@uglipno.pl
Inspektor ds. płac i ZUS Z-ca Gł. Księgowego Justyna Nierychlewska 12 542886208, 664-378-176
Inspektor ds. księgowości budżetowej Ilona Kiełkowska 12 542886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej i VAT Magdalena Rychwicka 12 542886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Mazur 12 542886208
Referent ds. księgowości budżetowej Paulina Malinowska 12 542886208
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Daniel Kucharski 11 542886205, 664-378-681
Referent ds. wymiaru podatku drogowego i opłat za wodę Marzena Wnuk 11 542886205
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Joanna Lipska 13 542886207, 664-378-681
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Anna Rygielska 13 542886207
Kasjer Agnieszka Strużyńska 11 542886217

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
SEKRETARZ GMINY - Kierownik Referatu Krzysztof Milak 16 542886209
Podinspektor ds. kancelaryjno –technicznych Agnieszka Kochowicz 17 542886200
Inspektor ds. obywatelskich , dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw wojskowych Janina Kalinowska 3

542886215, 666-818-132,

dowody@uglipno.pl

Referent ds. obywatelskich i ewidencji ludności Anna Falkowska 3

542886215, 666-818-132,

ewidencja@uglipno.pl

Informatyk Rafał Branecki 23

542886221,

r.branecki@uglipno.pl

Referent ds. organizacji i archiwum zakładowego Wioleta Nowak 17 542886200
PRACOWNICY OBSŁUGI  
Konserwator urządzeń elektrycznych– palacz c.o. Roman Andrzejewski    
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Agnieszka Ośmiałowska    
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Mariola Stasińska    

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, PROMOCJI I ROZWOJU GMINY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Kierownik Referatu Grzegorz Koszczka 27

542886222,

rgk@uglipno.pl

Inspektor ds. budownictwa Mariusz Kania 28 542886220
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Natalia Majda 28 542886219
Inspektor ds. p.poż. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej Jadwiga Lach 25

542886206, 664-379-731,

edg@uglipno.pl

Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Wioletta Błaszkiewicz 26 542886230
Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Adrian Zalewski 26 542886230
Konserwator stacji uzdatniania wody Zbigniew Agaciński 28 542886219
Inkasent za pobór wody Andrzej Nowak 28 542886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Jacek Becmer 28 542886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sebastian Rozpędowski 28 542886219
Malarz Wojciech Kowalski 28 542886219
Pracownik gospodarczy Marek Wesołowski 28 542886219
Pracownik gospodarczy Tomasz Warczachowski 28 542886219

REFERAT OBSŁUGI ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik Referatu Marek Wysocki 31

542886213,

ror@uglipno.pl, m.wysocki@uglipno.pl

Referent ds. obsługi rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska Dorota Łukaszewska 30 542886225, 664-975-638
Referent ds. obsługi rolnictwa, wymiaru i realizacji opłat Wiesława Wojciechowska 30 542886225
Inspektor ds. dróg gminnych Marek Kiełkowski 29 542886224
Podinspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i ochrony gruntów Monika Bądkowska 29 542886224, 664-975-638
Inspektor ds. melioracji i gospodarki wodnej Ireneusz Szyplik 29 542886224
Operator równiarki i konserwator dróg gminnych Mariusz Stasiak 29 542886224

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Radca prawny Aleksandra Gatyńska 1

542886211,

radca@uglipno.pl

Inspektor ds. kadr i organizacji Żaneta Sieradzan 15

542886216, 664-380-349,

kadry@uglipno.pl

Referent ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu Wojciech Trojanowski 20

542886227, 784-996-036,

kryzys@uglipno.pl

Audytor wewnętrzny Agnieszka Zajączkowska 19 542886227

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik SAPO Kazimierz Mątowski 21

542886228,

sapo@uglipno.pl

Główny księgowy Marlena Stasiaczyk 22 542886223, 698-959-054
Inspektor ds. księgowo-płacowych Monika Wiśniewska 22 542886223
Inspektor ds. kadrowo-płacowych Wioleta Łukaszewska 23 542886221, 698-959-054
Inspektor ds. kasowych Wiesława Zdrojewska 22 542886223
Kierowca Bogdan Błaszkiewicz - 542886223
Kierowca Andrzej Kornacki - 542886223
Kierowca Piotr Weiss - 542886223
Kierowca Tomasz Wilczyński - 542886223
Kierowca Cezary Grzeszkiewicz - 542886223

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik GOPS Hanna Szlągiewicz 7

542886212,

gops@uglipno.pl

Zastępca Kierownika Elżbieta Warzyńska 6

542886203, 664 380 356,

swiadczenia@uglipno.pl

Specjalista pracy socjalnej Danuta Sętkowska 4

542886204, 664 380 745,

d.setkowska@uglipno.pl

Starszy Specjalista pracy socjalnej Danuta Chełmieniewicz 8

542886226, 664 380 675,

d.chelmieniewicz@uglipno.pl

Specjalista pracy socjalnej Iwona Fierek 4

542886204, 664 380 745,

i.fierek@uglipno.pl

Specjalista pracy socjalnej Magdalena Gromada 4

542886204, 664 380 745,

m.gromada@uglipno.pl

Specjalista pracy socjalnej     542886226
Specjalista pracy socjalnej Marta Górska 8 542886226, 664 380 675
Pracownik socjalny Marzena Kitler 4 542886204, 664 380 745
       
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Joanna Kostrzewska 6 542886203, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Marlena Kołodziejska 2 542886229, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych Justyna Wenderlich 2 542886229, 664 380 356
Referent ds. świadczeń wychowawczych Katarzyna Montowska 5

542886211,

swiadczenia@uglipno.pl

Pomoc biurowa Angelika Korpalska 5 542886211, swiadczenia@uglipno.pl
Pomoc biurowa   5

542886211,

swiadczenia@uglipno.pl

Asystent rodziny Olimpia Gajewska 8 542886204, 600-414-564
Kierowca Grzegorz Brzezicki    

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO

Stanowisko Imię i nazwisko

Nr tel.

Dyrektor Ewa Rozen

54 288 37 11, kom. 664 378 317

e-mail: gbpradomice@poczta.onet.pl

Bibliotekarz Elżbieta Sulecka

54 289 91 18, kom. 504 447 496

e-mail: filia_2_karnkowo@onet.pl

Bibliotekarz Agnieszka Bedyk

54 287 25 56, kom. 602 432 278

e-mail: agikko@op.pl

Bibliotekarz Grażyna Lipska

54 288 16 93, kom. 664 378 381

e-mail: grazyna52@onet.eu

Bibliotekarz Ewa Konczalska

54 287 94 92

e-mail: gbpradomice@poczta.onet.pl

Bibliotekarz Małgorzata Ośmiałowska

54 288 37 11, kom. 664 380 527

e-mail: biblioteka.jastrzebie@wp.pl

OŚRODEK KULTURY

Stanowisko Imię i nazwisko, tel.
Dyrektor

Teresa Sztuka,

kom. 664 786 885,

e-mail: okwichowo@uglipno.pl

Mł. instruktor

Małgorzata Ośmiałowska,

kom. 664 380 527

Instruktor

Agnieszka Bedyk,

kom. 602 432 278

St. referent w zakresie działalności podstawowej -
Referent w zakresie działalności podstawowej Mariusz Wojtasik
Referent w zakresie działalności podstawowej

Ewa Konczalska,

54 287 94 92

Palacz C.O. pracownik gospodarczy Aleksandrzak Jarosław