Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Skarbnik Gminy - Kierownik referatu Izabela Balcerkowska 14 542886218 skarbnik@uglipno.pl ksiegowosc@uglipno.pl
Inspektor ds. płac i ZUS Z-ca Gł. Księgowego Justyna Nierychlewska 12 542886208, 664-378-176
Inspektor ds. księgowości budżetowej Ilona Kiełkowska 12 542886208
Inspektor ds. księgowości i VAT Magdalena Rychwicka 12 542886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Mazur 12 542886208
Referent ds. księgowości budżetowej Paulina Malinowska 12 542886208
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Daniel Kucharski 11 542886205, 664-378-681
Referent ds. wymiaru podatku drogowego i opłat za wodę Marzena Wnuk 11 542886205
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Joanna Lipska 13 542886207, 664-378-681
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Anna Rygielska 13 542886207
Kasjer Agnieszka Strużyńska 11 542886217

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
SEKRETARZ GMINY - Kierownik Referatu Krzysztof Milak 16 542886209
Podinspektor ds. kancelaryjno –technicznych Agnieszka Kochowicz 17 542886200
Inspektor ds. obywatelskich, dowodów osobistych, spraw wojskowych Janina Kalinowska 3

542886215, 666-818-132,

dowody@uglipno.pl

Referent ds. obywatelskich i ewidencji ludności Anna Falkowska 3

542886215, 666-818-132,

ewidencja@uglipno.pl

Informatyk Rafał Branecki 23

542886221,

r.branecki@uglipno.pl

Referent ds. organizacji i archiwum zakładowego Wioleta Nowak 17 542886200
PRACOWNICY OBSŁUGI  
Konserwator urządzeń elektrycznych– palacz c.o. Roman Andrzejewski    
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Agnieszka Ośmiałowska    
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Mariola Stasińska    

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, PROMOCJI I ROZWOJU GMINY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Kierownik Referatu Grzegorz Koszczka 27

542886222,

rgk@uglipno.pl

Inspektor ds. budownictwa Mariusz Kania 28 542886220
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Natalia Majda 28 542886219
Inspektor ds. p.poż. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej Jadwiga Lach 25

542886206, 664-379-731,

edg@uglipno.pl

Podinspektor ds. inwestycyjnych Wioletta Błaszkiewicz 26 542886230
Podinspektor ds. inwestycyjnych Adrian Zalewski 26 542886230
Konserwator stacji uzdatniania wody Zbigniew Agaciński 28 542886219
Inkasent za pobór wody Andrzej Nowak 28 542886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Jacek Becmer 28 542886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sebastian Rozpędowski 28 542886219
Malarz Wojciech Kowalski 28 542886219
Pracownik gospodarczy Marek Wesołowski 28 542886219
Pracownik gospodarczy Tomasz Warczachowski 28 542886219

REFERAT OBSŁUGI ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik Referatu Marek Wysocki 31

542886213,

ror@uglipno.pl, m.wysocki@uglipno.pl

Referent ds. obsługi rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska Dorota Łukaszewska 30 542886225, 664-975-638
Referent ds. obsługi rolnictwa, wymiaru i realizacji opłat Wiesława Wojciechowska 30 542886225
Inspektor ds. zarządzania drogami gminnymi Marek Kiełkowski 29 542886224
Podinspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i ochrony gruntów Monika Bądkowska 29 542886224, 664-975-638
Inspektor ds. ochrony i kształtowania środowiska oraz melioracji Ireneusz Szyplik 29 542886224
Operator równiarki i konserwator dróg gminnych Mariusz Stasiak 29 542886224

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Radca prawny Aleksandra Gatyńska 1

542886211,

radca@uglipno.pl

Inspektor ds. kadr i obsługi Rady Żaneta Sieradzan 15

542886216, 664-380-349,

kadry@uglipno.pl

Referent ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych Wojciech Trojanowski 20

542886227, 784-996-036,

kryzys@uglipno.pl

Audytor wewnętrzny, Inspektor Ochrony Danych Agnieszka Zajączkowska 19 542886227

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik SAPO Kazimierz Mątowski 21

542886228,

sapo@uglipno.pl

Główny księgowy Marlena Stasiaczyk 22 542886223, 698-959-054
Inspektor ds. księgowo-płacowych Monika Wiśniewska 22 542886223
Inspektor ds. kadrowo-płacowych Wioleta Łukaszewska 23 542886221, 698-959-054
Inspektor ds. kasowych Wiesława Zdrojewska 22 542886223
Kierowca Bogdan Błaszkiewicz - 542886223
Kierowca Andrzej Kornacki - 542886223
Kierowca Piotr Weiss - 542886223
Kierowca Tomasz Wilczyński - 542886223
Kierowca Cezary Grzeszkiewicz - 542886223

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik GOPS Hanna Szlągiewicz 7

542886212,

gops@uglipno.pl

Zastępca Kierownika Elżbieta Warzyńska 6

542886203, 664 380 356,

swiadczenia@uglipno.pl

Specjalista pracy socjalnej Danuta Sętkowska 4

542886204, 664 380 745,

d.setkowska@uglipno.pl

Starszy Specjalista pracy socjalnej Danuta Chełmieniewicz 8

542886226, 664 380 675,

d.chelmieniewicz@uglipno.pl

Specjalista pracy socjalnej Iwona Fierek 4

542886204, 664 380 745,

i.fierek@uglipno.pl

Specjalista pracy socjalnej Magdalena Gromada 4

542886204, 664 380 745,

m.gromada@uglipno.pl

Specjalista pracy socjalnej     542886226
Specjalista pracy socjalnej Marta Górska 8 542886226, 664 380 675
Pracownik socjalny Marzena Kitler 4 542886204, 664 380 745
       
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Joanna Kostrzewska 6 542886203, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Marlena Kołodziejska 2 542886229, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych Justyna Wenderlich 2 542886229, 664 380 356
Referent ds. świadczeń wychowawczych Katarzyna Montowska 5

542886211,

swiadczenia@uglipno.pl

Pomoc biurowa Angelika Korpalska 5 542886211, swiadczenia@uglipno.pl
Pomoc biurowa   5

542886211,

swiadczenia@uglipno.pl

Asystent rodziny Olimpia Gajewska 8 542886204, 600-414-564
Kierowca Grzegorz Brzezicki    

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO

Stanowisko Imię i nazwisko

Nr tel.

Dyrektor Ewa Rozen

54 288 37 11, kom. 664 378 317

e-mail: gbpradomice@poczta.onet.pl

Bibliotekarz Elżbieta Sulecka

54 289 91 18, kom. 504 447 496

e-mail: filia_2_karnkowo@onet.pl

Bibliotekarz Agnieszka Bedyk

54 287 25 56, kom. 602 432 278

e-mail: agikko@op.pl

Bibliotekarz Grażyna Lipska

54 288 16 93, kom. 664 378 381

e-mail: grazyna52@onet.eu

Bibliotekarz Ewa Konczalska

54 287 94 92

e-mail: gbpradomice@poczta.onet.pl

Bibliotekarz Małgorzata Ośmiałowska

54 288 37 11, kom. 664 380 527

e-mail: biblioteka.jastrzebie@wp.pl

OŚRODEK KULTURY

Stanowisko Imię i nazwisko, tel.
Dyrektor

Teresa Sztuka,

kom. 664 786 885,

e-mail: okwichowo@uglipno.pl

Mł. instruktor

Małgorzata Ośmiałowska,

kom. 664 380 527

Instruktor

Agnieszka Bedyk,

kom. 602 432 278

St. referent w zakresie działalności podstawowej -
Referent w zakresie działalności podstawowej Mariusz Wojtasik
Referent w zakresie działalności podstawowej

Ewa Konczalska,

54 287 94 92

Palacz C.O. pracownik gospodarczy Aleksandrzak Jarosław