Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Zobacz również

gok_wichowo_3jpg [550x313]


Ośrodek Kultury z/s w Wichowie

Wichowo
87-600 Lipno
pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie

Dyrektor: Teresa Sztuka

tel. 664-786-885

e-mail: okwichowo@uglipno.pl

Instytucja Kultury Gminy Lipno została powołana uchwałą Rady Gminy Lipno z dn. 8 listopada 2007 r. W jej skład wchodzą: Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie i Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach. Instytucja Kultury zatrudnia animatorów kultury i bibliotekarzy. Strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury stanowią: Ośrodek Kultury w Wichowie, Wiejski Dom Kultury w Trzebiegoszczu i Chodorążku oraz świetlice wiejskie w Radomicach i Jastrzębiu. Placówki realizują statutowe zadania, czyli – możliwość rozwijania zainteresowań, pasji mieszkańców gminy, kultywowanie, tradycji - przede wszystkim własnego regionu – Ziemi Dobrzyńskiej, organizowanie życia kulturalnego gminy. Systematyczna praca Ośrodka Kultury, to stałe formy pracy: koła zainteresowań, zespoły, zajęcia rekreacyjno-sportowe, takie jak: nauka gry na instrumentach muzycznych, zespół wokalny zespoły folklorystyczne, teatrzyk „BAGATELKA”, nauka języka angielskiego, zajęcia aerobiku, koło literacko-teatralne, zajęcia sportowe: tenis, bilard. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne. Dziedzictwo kulturowe kultywowane jest przez działalność zespołów folklorystycznych – „Wichowiacy” i „Radość z Radomic”, które mają w repertuarze widowiska obrzędowe, pieśni ludowe, monologi z Ziemi Dobrzyńskiej. Dziedzictwo kulinarne regionu realizowane jest poprzez współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich. Placówki organizują czas wolny dzieci i młodzieży – zajęcia w ferie i wakacje, festyny wakacyjne, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na basen. Organizujemy konkursy i przeglądy dorobku artystycznego dzieci, choinki noworoczne. W Ośrodku Kultury odbywają się imprezy gminne: święta państwowe, Wigilie dla samotnych, cykl „Ocalić od zapomnienia”. Zespoły reprezentują gminę na zewnątrz, uczestnicząc w przeglądach i konkursach. Słynne są imprezy kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców gminy. Placówki kultury współpracują z organizacjami pozarządowymi gminy, Kołami Gospodyń, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, szkołami. Tu odbywają się zebrania wiejskie , szkolenia rolnicze, kursy różnego typu, czyli skupia się życie kulturalne miejscowości.