Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

logo_projektpng [787x74]

W dniu 21.03.2018 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umów związanych z ogłoszonym w dniu 29.08.2016 r. konkursem nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031 w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedmiotowego konkursu złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie przedszkola samorządowego w miejscowości Karnkowo”, który zyskał pozytywną ocenę.

Przedmiotowy projekt zakłada przystosowanie istniejącego budynku pełniącego funkcje biblioteki na potrzeby utworzenia Samorządowego Przedszkola  w miejscowości Karnkowo.

Obiekt przeszedł już kompleksowy remont tj. dokonano wymiany dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, założono nowe instalacje: elektryczne, wod-kan oraz częściowo przebudowano pomieszczenia biblioteki (parteru) na potrzeby przedszkola.

Ponadto w ramach przedmiotowego projektu planuje się zakup niezbędnych mebli do poszczególnych pomieszczeń, wyposażenie kuchni/przygotowalni posiłków oraz zakup sprzętu informatycznego takiego jak tablica interaktywna, laptop, oprogramowanie itp.

Wartość projektu: 523 756.00 zł

Kwota dofinasowania: 384 126.91 zł

Projekt realizowany jest w formule projektu zintegrowanego wraz z projektem  „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo” (zadania wchodzące w zakres poddziałania 10.2.1, EFS). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lipno poprzez utworzenie nowych 32 miejsc w nowoutworzonym przedszkolu samorządowym w Karnkowie w 2018 r.

Informacja została zaktualizowana 15.06.2018 r.

Zakończono pracę zaplanowane w ramach przedmiotowego projektu polegające na przystosowaniu istniejącego budynku pełniącego funkcje biblioteki na potrzeby utworzenia Samorządowego Przedszkola  w miejscowości Karnkowo.

Gmina Lipno może pochwalić się kolejnym obiektem edukacyjnym, który charakteryzuje wysoka jakość oraz spełnienie najwyższych standardów związanych z edukacją przedszkolną.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinasowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

img_20180608_113643jpg [800x600]img_20180608_113659jpg [800x600]img_20180608_114002jpg [800x1067]img_20180608_114013jpg [800x600]img_20180608_114024jpg [800x600]img_20180608_114045jpg [800x600]img_20180608_114114jpg [800x600]