Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

logo [3196x338]

W dniu 24 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie wartości blisko 16 milionów złotych. Urząd Marszałkowski reprezentowali marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W tym elitarnym gronie znalazł się Gmina Lipno, której projekt pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu” uzyskał dofinasowanie w kwocie 819 171,97 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energi.

 Zakres planowanych prac obejmuję:

1. Prace termomodernizacyjne:

-ocieplenie cokołu,

-docieplenie elewacji powyżej cokołu

-wymiana stolarki budowlanej

-docieplenie stropodachu

2. Wymianę instalacje sanitarne – woda + CO wraz z wymiana kotła na kocioł opalny biomasą.

3. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami na energooszczędne.

4. Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Całkowity koszt realizacji projektu został oszacowany na kwotę 1 370 817,91 zł.

Celem głównym projektu jest "Podniesienie efektywności energetycznej budynku i jakości powietrza, poprzez termomodernizacje budynku szkoły w Trzebiegoszczu".