O Gminie

środa, 07. października 2015

Language

Polish Czech English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish

Rozmiar czcionki

W obiektywie

SPJastrzebie.jpg

Statystyka

Odsłon : 1258548

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 126 gości 
O Gminie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

Gmina Lipno to nowoczesna gmina, położona w centrum Polski o wyjątkowym kolorycie. Spotkacie tu Państwo przyjaznych, otwartych i uśmiechniętych ludzi, odnajdziecie niezwykłe krajobrazy, zabytki wielowiekowej historii, z drugiej zaś strony odkryjecie dynamicznie rozwijające miejscowości i miejsce wielu inwestycji. Do priorytetowych zadań, które postawiły przed sobą władze naszej gminy należą budowa kanalizacji oraz remont i budowa nowych dróg. Cieszę się jednak, że oprócz obowiązkowych zadań jakie należą do wójta, związanych np. z  rozwojem i rozbudową infrastruktury na terenie naszej gminy, pomimo ogólnie trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju, każdego roku udaję się zabezpieczyć środki na sport i kulturę, akcje związane z profilaktyką pro-zdrowotną, pomoc najuboższym  czy też wspieranie uzdolnionej młodzieży. Cieszy fakt, iż gmina systematycznie rozwija się o czym świadczyć może ciągle rosnąca liczba osób, która decyduje się zamieszkać na terenie Gminy Lipno oraz zadowoleni mieszkańcy.

Zapraszam do Gminy Lipno.

 

Andrzej Piotr Szychulski

Wójt Gminy Lipno

CHARAKTERYSTYKA GMINY LIPNO.

Gmina Lipno położona jest w środkowo- wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego i zajmuje centralną część powiatu lipnowskiego.

Gmina graniczy z 7 innymi gminami oraz 1 miastem Lipnem, położonym w centrum gminy, gdzie znajduje się również siedziba Urzędu Gminy Lipno:

  • od północy z gminą Kikół i Chrostkowo,
  • ze wschodu z gminą Skępe i Wielgie,
  • od południa z gminą Fabianki,
  • z zachodu z gminą Czernikowo i Bobrowniki.

Położenie Gminy Lipno na tle województwa

kujawsko-pomorskiego

Siedziba Urzędu Gminy w Lipnie

 

Gmina zajmuje powierzchnię 21004 km2. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 36 sołectw: Barany, Białowieżyn. Biskupin, Brzeźno, Chlebowo, Chodorążek, Głodowo, Grabiny, Huta Głodowska, Ignackowo, Jankowo, Jastrzębie, Karnkowo, Kłokock, Kolankowo, Komorowo, Krzyżówki, Lipno I, Lipno II, Łochocin, Maliszewo, Okrąg, Ostrowite, Ostrowitko, Ośmiałowo, Piątki, Popowo, Radomice, Rumunki Głodowskie, Karnkowskie Rumunki, Tomaszewo, Trzebiegoszcz, Wichowo, Wierzbick, Zbytkowo, Złotopole.

 

Podział administracyjny Gminy Lipno

 

Miejscowości na terenie gminy Lipno charakteryzują się w większości zabudową rozproszoną, zabudowa zwarta typu osiedlowego znajduje się w miejscowościach: Karnkowo, Chlebowo, Brzeźno, Radomice, Łochocin, Chodorążek, Ostrowite i Wichowo. Dominuje zabudowa niska, jednorodzinna. Jedynie w trzech miejscowościach: Karnkowo, Radomice i Łochocin, występuje zabudowa 4 – ro kondygnacyjna.

Liczba mieszkańców wynosi 11834, w tym 6002 kobiet oraz 5832 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosi 56,45 mieszk./km2.

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci:

Kody terytorialne:          0408062

Data sporządzenia wykazu: 2014.01.22

 

Lp.

Wiek / Rocznik

Mężczyźni

Kobiety

Wszyscy

Stali

Czasowi

Razem

Stali

Czasowi

Razem

Stali

Czasowi

Razem

1

W                    000-

5832

79

5911

6002

106

6108

11834

185

12019

2

W                 000-002

212

0

212

190

2

192

402

2

404

3

W                     003

67

2

69

74

2

76

141

4

145

4

W                 004-005

146

4

150

145

2

147

291

6

297

5

W                     006

82

2

84

84

2

86

166

4

170

6

W                     007

70

0

70

67

3

70

137

3

140

7

W                 008-012

326

2

328

353

11

364

679

13

692

8

W                 013-015

249

6

255

217

7

224

466

13

479

9

W                 016-017

191

1

192

185

4

189

376

5

381

10

W                     018

101

0

101

104

0

104

205

0

205

11

W      019-065:019-060

3928

61

3989

3469

64

3533

7397

125

7522

Gmina Lipno obejmująca obszar 21004 ha, Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo.

 

 

Oświata

Na terenie Gminy Lipno w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonuje 6 szkół podstawowych tj. w Jastrzębiu, Karnkowie, Maliszewie, Radomicach, Trzebiegoszczu i Wichowie oraz 3 szkoły gimnazjalne w miejscowościach: Radomice, Karnkowo i Wichowo. Oprócz szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole Samorządowe w Radomicach i dwa punkty przedszkolne w Jastrzębiu i Wichowie. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Do szkół gimnazjalnych uczęszcza 474 uczniów, do szkół podstawowych 688 uczniów. Wychowanie przedszkolne w przedszkolu, punktach przedszkolnych oraz w oddziałach przedszkolnych pobiera 290 dzieci. W placówkach oświatowych w przeliczeniu na pełne etaty jest zatrudnionych 144 nauczycieli. Dziennie do szkół jest dowożonych ok 700 uczniów pięcioma gminnymi autobusami szkolnymi.

 

Infrastruktura drogowa.

Gmina Lipno ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Przez jej teren przebiegają dwie drogi krajowe: nr 10 relacji Szczecin – Płońsk i nr 67 relacji Włocławek – Lipno oraz trzy drogi wojewódzkie: nr 557 Rypin – Lipno, nr 558 Lipno – Dyblin oraz nr 559 Lipno – Płock.

Uzupełnieniem sieci dróg wojewódzkich są drogi powiatowe i gminne. Drogi gminne (łącznie 296,0 km dróg), w tym 32,1 km stanowią drogi twarde o nawierzchni bitumicznej. Pozostałe drogi w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową bądź umocnioną pospółką lub kruszywem betonowym.

 

Kultura

Instytucja  Kultury Gminy Lipno została powołana uchwałą Rady Gminy Lipno z dn. 8 listopada 2007 r. W jej skład wchodzą: Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie i Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach. Instytucja Kultury zatrudnia animatorów kultury i bibliotekarzy – 14 osób, 10,5 etatów. Strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury stanowią: Ośrodek Kultury w Wichowie, Wiejski Dom Kultury w Trzebiegoszczu i Chodorążku oraz świetlice wiejskie w Radomicach
i Jastrzębiu. Placówki realizują statutowe zadania, czyli – możliwość rozwijania zainteresowań, pasji mieszkańców gminy, kultywowanie, tradycji - przede wszystkim własnego regionu – Ziemi Dobrzyńskiej, organizowanie życia kulturalnego gminy. Systematyczna praca Ośrodka Kultury, to stałe formy pracy: koła zainteresowań, zespoły, zajęcia rekreacyjno-sportowe, takie jak: nauka gry na instrumentach muzycznych, zespół wokalny, zespoły folklorystyczne, teatrzyk „BAGATELKA”, nauka języka angielskiego, zajęcia aerobiku, koło literacko -teatralne, zajęcia sportowe: tenis, bilard. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne. Dziedzictwo kulturowe kultywowane jest przez działalność zespołów folklorystycznych – „Wichowiacy” i „Radość z Radomic”, które mają w repertuarze widowiska obrzędowe, pieśni ludowe, monologi z Ziemi Dobrzyńskiej. Dziedzictwo kulinarne regionu realizowane jest poprzez współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich. Placówki organizują czas wolny dzieci i młodzieży – zajęcia w ferie i wakacje, festyny wakacyjne, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na basen. Organizujemy konkursy i przeglądy dorobku artystycznego dzieci, choinki noworoczne. W Ośrodku Kultury odbywają się imprezy gminne: święta państwowe, Wigilie dla samotnych, cykl „Ocalić od zapomnienia”. Zespoły reprezentują gminę na zewnątrz, uczestnicząc w przeglądach i konkursach. Słynne są imprezy kulturalno-rozrywkowe dla mieszkańców gminy. Placówki kultury współpracują z organizacjami pozarządowymi gminy, Kołami Gospodyń, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, szkołami. Tu odbywają się zebrania wiejskie, szkolenia rolnicze, kursy różnego typu, czyli skupia się życie kulturalne miejscowości.

 

Gospodarka wodno-ściekowa.

Na terenie gminy istnieją dwie duże stacje uzdatniania wody w miejscowości Jastrzębie i Głodowo. Długość sieci wodociągowej przebiegającej przez teren gminy z przyłączami wynosi 477,77 km (bez przyłączy: 327,37 km), co powoduje, że ok 98% gminy jest zwodociągowana. Ilość pobranej wody w 2013 roku wynosiła: Głodowo – 487 650 m3, Jastrzębie – 218 647 m3. Pozostała ludność gminy Lipno zaopatruje się w wodę z własnych studni kopanych i hydroforów.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 2,87 km (sieć główna), do której przyłączonych jest 95 gospodarstw domowych.

Ponadto na terenie gminy istnieje jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 120 m3/dobę. Z uwagi na rozproszoną zabudowę oraz niską gęstość zaludnienia, budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna pod względem finansowym. Większość mieszkańców korzysta z indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków (206 sztuk w 2011r.) lub szamb (1538 szt. w 2011 r.)

 

Działalność gospodarcza.

 

Na dzień 31.12.2013 r. na terenie Gminy Lipno funkcjonowały 372 zarejestrowane aktywne podmioty gospodarcze. Dominującym profilem działalności firm jest:

 

  • Wykonywanie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków oraz pracami wewnętrznymi.
  • Handel detaliczny i hurtowy.
  • Transport drogowy towarów.
  • Usługi związane z obróbka drewna i leśnictwem.
  • Usługi informatyczne.

 

Zabytki.

Na obszarze Gminy Lipno można znaleźć wiele przykładów architektury pałacowej oraz sakralnej, będących interesującymi obiektami z oryginalną architekturą i niepowtarzalną historią. Do wartych obejrzenia obiektów w gminie Lipno można zaliczyć takie zabytki jak:

-        Kościół Rzymskokatolicki drewniany, dawny parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Brzeźnie,

-        Rządcówka z zespołu dworsko-parkowego w Brzeźnie,

-        Cmentarz Wyznaniowy Ewangelicki w Brzeźnie,

-        Dwór w Chlebowie,

-        Cmentarz Ewangelicki w Elzanowie,

-        Dwór w Głodowie,

-        Zespół dworsko-parkowy w Jastrzębiu,

-        Dworek w Karnkowie,

-        Kościół Parafialny Rzymskokatolicki p. w. św. Jadwigi w Karnkowie,

-        Pałac w Łochocinie,

-        Kościół Parafialny Rzymskokatolicki drewniany p.w. św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem ,

-        Zespół pałacowo – parkowy w Wierzbicku,

-        Park Podworski w Złotopolu i wiele innych.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody utworzone w 2001 r.:

-        Rezerwat Bór Wąkole im. Prof. Klemensa Kępczyńskiego – powierzchnia 46,88 ha znajduje się na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice,

-        Rezerwat przyrody Stary Zagaj – o powierzchni 131,31 ha, znajduje się na obszarze nadleśnictwa Skrwilno, na terenie wsi Piątki.