Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Pierwsza transza artykułów żywnościowych trafiła do mieszkańców Gminy Lipno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w dniach 20.03.2017 r.  – 6.04.2017 r.  wydaje pierwszą transzę artykułów żywnościowych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Żywność zmagazynowana jest w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach. Wydawania żywności dokonują pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Lipnie, których oddelegował specjalnie do tych celów Pan Wójt Andrzej Szychulski, w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:00, w piątki od 8:00 do 13:00.  O terminie kolejnej transzy przekazywania żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie poinformuje po otrzymaniu informacji z Caritas Diecezji Włocławskiej.