Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Pierwszy numer nowego „Kwartalnika Gminy Lipno”

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer nowego „Kwartalnika Gminy Lipno”. Biuletyn będzie wydawany przez Urząd Gminy w Lipnie, co trzy miesiące, informując czytelników o wszystkich ważniejszych wydarzeniach lokalnych. Rozprowadzany bezpłatnie, za pośrednictwem szkół, bibliotek, instytucji kultury oraz innych podmiotów, które zechcą podjąć się kolportażu.

Co znajdzie Czytelnik na łamach „Kwartalnika Gminy Lipno”? Przede wszystkim informacje o działaniach organów gminy oraz innych podmiotów realizujących u nas swoje zadania. Stanowisko władz gminy w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności, a także relacje z imprez kulturalnych,  sportowych, ważniejszych wydarzeń i spotkań okolicznościowych. Ponadto,  materiały promujące miejscową tradycję, zwyczaje, historię okolicy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Za pośrednictwem Kwartalnika chcemy być blisko problemów Państwa oraz ważnych wydarzeń z życia naszej społeczności. Będziemy informować nie tylko o uchwałach podejmowanych przez Radę Gminy, decyzjach, zarządzeniach, ale planowanych inwestycjach. Jednocześnie pragniemy pisać  o bieżących sprawach, trudnych sytuacjach i sposobach ich rozwiązywania.  

W niniejszym numerze znajdą Państwo syntetyczny materiał stanowiący podsumowanie dotychczasowych przedsięwzięć, ale też kalendarium działań inwestycyjnych, społecznych  i kulturalnych. Na łamach „Kwartalnika Gminy Lipno” pragniemy przedstawić ważne, ale też zwyczajne wydarzenia z życia lokalnej społeczności, nasze dokonania, ciekawe oraz wartościowe inicjatywy. Przybliżyć przeszłość Gminy Lipno, jej urodę i walory turystyczne, dziedzictwo kulturowe, ważne przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne. Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania niniejszego Kwartalnika. Znajdą się w nim informacje z różnych dziedzin, opisujące działania podejmowane w ostatnich miesiącach na terenie gminy. Każdemu, kto na bieżąco chce wiedzieć co nowego dzieje się w naszym regionie polecam wizytę na stronie www.uglipno.pl

Gmina Lipno to nasza „mała Ojczyzna”, którą tworzą wszyscy jej Mieszkańcy. Miejsce, do którego – niczym po długiej podróży – zawsze chętnie wracamy.  

Mamy nadzieję, że prezentowany biuletyn stanie się stałym miejscem naszych wspólnych spotkań.

 

                                                                                                              Życząc miłej lektury

                                                                                                             pozostaję z wyrazami szacunku

 

                                                                                                              Andrzej Piotr Szychulski

                                                                                                              Wójt Gminy Lipno