Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

74. rocznica powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia – w 74. Rocznicę powstania w getcie warszawskim – Biblioteka Publiczna w Trzebiegoszczu zorganizowała lekcję poświęconą wydarzeniom tamtych dni. Dzieci z miejscowej szkoły własnoręcznie przygotowały papierowe żonkile – symbol pamięci o powstańcach żydowskich. Wysłuchały również wypowiedzi bibliotekarki, która przybliżyła im fakty historyczne dotyczące powstania. Spotkanie było doskonałą okazją do przypomnienia wydarzeń sprzed siedemdziesięciu czterech lat. Wiosną 1943 młodym bojowcom żydowskim przyszło działać i podejmować decyzje  w ekstremalnych warunkach. Trudno jest dzisiaj skonfrontować się z wyborami, przed jakimi stanęli wówczas Żydzi zamknięci w getcie. Przypomnienie tamtych wydarzeń oraz dylematów może przyczynić się do kształtowania wrażliwości, poczucia odpowiedzialności i zwykłej ludzkiej solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.

/fot. ze strony Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN/