Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 2017 w Radomicach

„Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.”

Roman Dmowski

W ramach Gminnych Obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dn. 27 kwietnia 2017r. w Świetlicy Wiejskiej w Radomicach odbyła się uroczysta akademia.  Jest to efekt współpracy Świetlicy Wiejskiej, Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkół w Radomicach. Patriotyczna część obchodów rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, po którym wspaniałą okolicznościową lekcję patriotyzmu zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Radomicach, przygotowaną przez nauczycielki Panią Justynę Czaplińskią, Panią Mirosławę Kownacką, Panią Ewę Sikorską, Panią Jolantę Miedzińską oraz Panią Magdalenę Łęcką. Pieśni patriotyczne zaprezentowała Strażacko-Parafialna Orkiestra Dęta z Brzeźna oraz Chór Strażacki „Rycerze Floriana” z Wichowa.

W majowym święcie wzięli udział  przedstawiciele władz samorządowych p. Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno, p. Bohdan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy Lipno, p. Kazimierz Mątowski  – Z-ca Wójta Gminy Lipno, p. Krzysztof Milak – Skarbnik Gminy Lipno, p. Andrzej Chojnicki Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Lipno, p. Janusz Lorenc – Radny sołectwa Radomice. Radni, Sołtysi Gminy Lipno, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji współpracujących z biblioteką  i świetlicą, a także pracownicy Urzędu Gminy Lipno, pracownicy bibliotek oraz instytucji kultury, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkól w Radomicach, mieszkańcy gminy Lipno. Gości powitała i słowo wstępne wygłosiła Ewa Rozen – dyrektor biblioteki.

„Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji. Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie – wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu – stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania”.  – podkreśliła w swoim wystąpieniu dyrektor biblioteki.

To była uroczysta lekcja patriotyzmu, która ujęła serca przybyłych gości, a przede wszystkim występ młodzieży recytującej wiersze o Polsce.