Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego chętnie wspiera inicjatywy budujące partnerstwo międzynarodowe. Zwłaszcza gdy korzystać z nich mogą ludzie młodzi i aktywni.
Z przekonaniem więc rekomendujemy i zachęcamy do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”
Organizatorem konkursu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Zapraszamy szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe. Na zwycięzców czekają 2 główne nagrody pieniężne, oraz nagrody rzeczowe za wyróżnienia.  
Poprzez Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży PNWM chce zachęcić młodzież do wspólnego włączenia się w budowanie społeczeństw opartych na szacunku dla różnorodności kultur, tradycji, religii, światopoglądów i języków. Konkurs odwołuje się do podstawowych wartości europejskich, jakimi są wolność, równość i solidarność jako podstawa funkcjonowania młodych ludzi w Europie i siły napędowej ich wzajemnych relacji.
Do 20 września można wysyłać zgłoszenia projektów spotkań młodzieży z Polski
i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie PNWM:
http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/nagroda-mlodziezy/

Gorąco zachęcamy do aktywnego i kreatywnego udziału w konkursie, aby dać szansę młodym na owocne korzystanie z efektów międzynarodowej współpracy.

Uprzejmie prosimy również, aby tę wiadomość przekazać wszystkim potencjalnym uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w tego typu działania.
Indywidualne pytania można przesyłać pod adres nagroda@pnwm.org