Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Umowa w sprawie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice podpisana

W dniu 06.07.2017 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umów dotyczących inwestycji z zakresu  gospodarki wodno-ściekowej, które będę realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umowy o dofinansowanie podpisali w Toruniu przedstawiciele 74 gmin (lub gminnych spółek celowych), które przygotowują się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych. W tym elitarnym gronie znalazła się również Gmina Lipno, której projekt pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ - I ETAP” uzyskał dofinasowanie w kwocie 1 435 618,00 zł. Środki pochodzą  z Europejskiego Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.