Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Inowrocław. Szkolenie: „Logika projektu – czyli, jak stworzyć dobry projekt i przełożyć go na druk oferty”

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) – zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenie doskonalące technikę tworzenia projektów, które odbędzie się 12 października 2017 r, w Inowrocławiu.

- celem szkolenia – jest przedstawienie krok, po kroku logiki projektowej w połączeniu z prawidłowym wypełnianiem oferty zadania publicznego. Wiele ciekawych pomysłów, które są wynikiem dostrzeganych potrzeb w lokalnym środowisku – nie jest realizowana głównie przez trudności w przygotowywaniu oferty. Ten cel szkolenia przedstawiamy następująco: „Jeśli dostrzegasz, że w Twoim środowisku występują potrzeby, masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak ubrać go w ramy oferty realizacji zadania publicznego, chcesz się dowiedzieć, jak opracować budżet projektu, przedstawić diagnozę problemu oraz sformułować prawidłowo cele i określić realne, mierzalne rezultaty, przyjdź szkolenie z tworzenia ofert realizacji zadania publicznego” .

Szkolenie, jest realizowane w ramach zadania Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cyklszkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa, uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym zaplanowanym na 2017 rok. Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, Sala obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego, s. nr. 115; 88-100 Inowrocław

Termin: 12.10.2017r; godz.: 10.00 do 13.00 (bezpośrednio po szkoleniu - konsultacje projektowe dla ngo)

Bezpośrednio po szkoleniu prowadzone będą konsultacje, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące procesu tworzenia projektów i pisania ofert. Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację, i poznać/ doskonalić technikę przygotowywania ofert zgodnie z logiką projektową – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prowadzenie - Hanna Brzuszczak – konsultantka, trenerka ngo, doświadczenie jako ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS; posiada parataktyczną i teoretyczną wiedzę na temat przygotowywania ofert

Osoby chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl , do dnia 11.10.2017r.

Kontakt;Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl