Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Konkurs Interpretacji Artystycznej im. Kazimierza Różyckiego „Ziemi, którą kochałem za bardzo”

20 października w Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu piątkowe przedpołudnie upłynęło w poetycko-patriotycznym nastroju, a to wszystko za sprawą Konkursu Interpretacji Artystycznej „Ziemi, którą kochałem za bardzo”, w ramach którego dzieci i młodzież – pod opieką swoich nauczycieli – przygotowali do recytacji utwory poetyckie o tematyce patriotycznej oraz utwory regionalnych artystów.

Konkurs Interpretacji Artystycznej jest jednym z działań projektu „Mój patriotyzm, moja historia. Jastrzębskie oblicza patriotyzmu” przygotowanego dzięki ogólnopolskiemu Programowi „Patriotyzmu Jutra”, którego organizatorem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.  Nadrzędnym celem konkursu było przybliżenie młodym ludziom wartości trwałych, ponadczasowych, jako polskie tradycje narodowe, demokratyczne, wolnościowe i solidarnościowe. Ukazanie historii, jako elementu kluczowego w zrozumieniu samego siebie i świata współczesnego, a także cenne źródło wartości, wzorców i odniesień.

Uczniowie w poszczególnych grupach wiekowych mieli za zadanie przygotować po jednym utworze do recytacji o tematyce patriotycznej, natomiast drugi utwór, który należało przygotować dotyczył twórczości regionalnego artysty. Podczas konkursu obowiązywał podział na dwie kategorie: kategoria pierwsza: uczniowie szkół podstawowych i kategoria druga: uczniowie szkół gimnazjalnych.

Recytacje oceniała komisja konkursowa (jury) powołana przez organizatora złożona z polonistów, poetów, nauczycieli. Jury w składzie: Dariusz Chrobak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie, poeta, autor licznych tomików wierszy i laureat wielu konkursów poetyckich i literackich, Sławomir Ciesielski – Przewodniczący Lipnowskiej Grupy Literackiej, poeta, autor wielu tomików wierszy, Czesława Krystyna Chojnicka – poetka, członkini Lipnowskiej Grupy Literackiej i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, autorka licznych tomików wierszy, ale też literatury faktu. Nadrzędnym kryterium oceny jury była interpretacja utworów, kultura słowa, dykcja, dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych, ogólny wyraz artystyczny z uwzględnieniem iż właściwa recytacja nie wymaga rekwizytów ani ruchu scenicznego.

Laureaci Konkursu Interpretacji Artystycznej im. Kazimierza Różyckiego „Ziemi, którą kochałem za bardzo”

W kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce – Ewelina Lewandowska Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

II miejsce – Wirginia Chrabąszczewska Szkoła Podstawowa w Radomicach

III miejsce – Agata Lewandowska Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

Wyróżnienie – Jan Bedyk Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

Wyróżnienie – Miłosz Jankowski Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

Wyróżnienie – Daria Cymerman Szkoła Podstawowa w Karnkowie

Wyróżnienie – Zuzanna Pawłowska Szkoła Podstawowa w Karnkowie

Wyróżnienie – Anna Jankowska Szkoła Podstawowa w Wichowie

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

III miejsce – Emilia Jabłońska Gimnazjum w Wichowie

Wyróżnienie – Gabriela Bonkiewicz Gimnazjum w Wichowie


Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów, odkrywania i udoskonalania recytatorskiego warsztatu. Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu dziękuje Komisji za ocenę i udział w konkursie. Mamy nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie, a takich konkursów będzie przed nami jeszcze wiele.