Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Gminne uroczystości z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Gminne uroczystości z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI odbyły się 9 listopada o godz. 17 w Ośrodku Kultury w Wichowie. Wszystkich uczestników powitała dyr. Teresa Sztuka wprowadzając w nastrój świąteczny powiedziała: "Dzień 11 listopada, jako rocznica niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z imieniem Józefa Piłsudskiego zwycięskiego wodza narodu w walkach wolność Ojczyzny - jest uroczystym świętem niepodległości".
Propozycja świętowania 11 listopada pojawiła się po raz pierwszy w 1919r. Datę tę świętowali Polacy przez cały okres II Rzeczypospolitej, ale jako oficjalne święto państwowe uznano 11 listopada dopiero mocą ustawy z 23 kwietnia 1937r.
Świętowanie w czasach II wojny światowej i czasach komunistycznych było zakazane.Przywrócono je dopiero w wolnej ojczyżnie w 1989r.
Nie będę przedstawiała Państwu wykładu historycznego, bo wszystko co najważniejsze, usłyszycie w programie artystycznym, w którym wystapią:
- uczniowie Zespołu Szkół w Wichowie
- chór Rycerza Floriana OSP
- zespół folklorystyczny "Wichowiacy"
- zespół wokalno-instrumentalny Ośrodka Kultury.

Ideą naszego programu jest pokazanie, że wolność, niepodległość jest najcenniejszą wartością dla wszystkich pokoleń, od najmłodszego do najstarszego.
Jest nam szczególnie miło, że razem z nami świętują przedstawiciele władz samorządowych:
- Sekretarz Powiatu p. Zbigniew Chmielewski
- z-ca wójta gm.Lipno p. Kazimierz Mątowski
- sekretarz U.G- p. Krzysztof Milak
- skarbnik Gminy- p. Izabela Balcerkowska
- przewodniczący Rady Gminy- p. Bohdan Nowak i radni Gminy Lipno
- sołtysi Gminy Lipno
- dyrektorzy szkół z Gminy Lipno
- dyrektor Biblioteki Gminnej p. Ewa Rozen i pracownicy instytucji kultury
- przedstawiciele lokalnych organizacji- KGW, OSP, Koła Łowieckiego "Szarak"
- lokalne media.

Program artystyczny zawierał treści patriotyczne i został przez wszystkie zespoły perfekcyjnie przygotowany. Była to uczta duchowa i lekcja historii dla uczestników.
Na uwagę zasługiwał wystrój obiektu i nastrój podkreślający rangę wydarzenia.
Pan z-ca wójta Kazimierz Mątowski złożył życzenia mieszkańcom Gminy Lipno - refleksyjnego świętowania 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Dyr. Ośrodka podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tak godnego i pięknego przebiegu uroczystości.
Dziękowała:
-Dyrekcji Zespołu Szkół p. M.Warzyńskiemu, p.K.Markowskiej
-Nauczycielkom - p.A.Leśniewskiej, p.G.Krajewskiej
-Instruktorom Oś.Kultury - p.Z.Chełminiakowi, p.M.Wojtasikowi
-Przede wszystkim artystom, od najmłodszego do najstarszego pokolenia, którym się "CHCE CHCIEĆ", służyć swoim talentem "NASZEJ OJCZYŻNIE"
- Paniom z KGW Wichowo< które przygotowały "słodki poczęstunek"
-Pocztom sztandarowym- Szkoły, OSP, Koła Łowieckiego "Szarak"
-Pracownikom Ośrodka.
Następnie uczestnicy spotkali się przy słodyczach i kawie, by wymienić poglądy i prowadzić Polaków rozmowy.