Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach pozyskała środki na zakup komputerów i komputerowych urządzeń peryferyjnych z programu realizowanego przez Instytut Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 26 280,00 zł (przy wkładzie własnym 3 942,00 zł) biblioteka zakupiła 4 zestawy komputerowe, 3 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, a także urządzenia peryferyjne jak: zasilacz awaryjny UPS (4 szt.), oprogramowanie antywirusowe, licencja Microsoft (6 szt.) i listwa przepięciowa (6 szt.). Dofinasowane komputery trafiły do Biblioteki Publicznej w Radomicach oraz pozostałych filii bibliotecznych w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie. Nowo zakupiony sprzęt komputowy posłuży dla bibliotekarzy do prac wewnętrznych: usprawni prace związane z bieżącym opracowywaniem i wprowadzaniem nowych rekordów książkowych, z kolei urządzenie wielofunkcyjne usprawni kserowanie, skanowanie oraz drukowanie materiałów i dokumentów bibliotecznych, również tych przyniesionych przez użytkowników biblioteki. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu biblioteki będą mogły realizować zaplanowane wcześniej działania, a czytelnicy w pełni korzystać z nowoczesnych technologii jakie oferują im książnice na terenie Gminy Lipno. Zakupione komputery mają unowocześnić biblioteki, a także stworzyć czytelnikom stały dostęp do Internetu. Nowoczesny sprzęt komputerowy podniesie standard bibliotek i pomoże sprostać coraz bardziej wymagającym ich użytkownikom.
To już druga edycja programu, w której Biblioteka Publiczna w Radomicach wzięła udział. Pierwsza miała miejsce w 2013 roku, a kwota dofinansowania, którą książnica otrzymała wynosiła 12 000,00 zł. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest piątą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015 oraz 2016.

Zakupiono w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.