Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w Radomicach

W miesiącu listopadzie zakończyliśmy prace związane z pierwszym etapem zadania pn. „Budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w parku wiejskim w Radomicach”. Park w Radomicach znajduje się w centralnej części miejscowości. W parku znajduje się stary drzewostan,  staw, boiska do gry w piłkę ale potrzeba jest wielu inwestycji by przywrócić mu walory przyrodnicze i wypoczynkowe. Dodatkową funkcją jaką w naszej wizji odnowy ma spełniać park jest funkcja dydaktyczna. Bliskość przedszkola, szkoły podstawowej oraz biblioteki publicznej sprawia, że park może stać się miejscem ciekawych zajęć dydaktycznych połączonych z niebywale ważnym w dzisiejszych czasach przebywaniem dzieci na świeżym powietrzu. Stąd też pomysł na stworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w parku wiejskim. Zajęcia terenowe są dla dzieci zawsze ciekawsze niż odbywane w salach dydaktycznych a mała architektura usytuowana na trasie ścieżki pozwoli również na miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu. W ramach przedsięwzięcia powstała altana rekreacyjna wraz z zadaszonymi ławostołami, które to pozwolą na przeprowadzanie zajęć dydaktycznych na terenie parku. Zainstalowaliśmy również tablice edukacyjne, które podniosą wiedzę oraz  świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży a także dorosłych. Budki lęgowe dla ptaków, kosze, stojak na rowery, karmnik dla ptaków to dodatkowe elementy ścieżki. Oczywiście cała infrastruktura służyć będzie również dorosłym mieszkańcom. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki znaczącej pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który na ten cel przyznał dotację w wysokości 30.000,00 zł. W przyszłym roku mamy zamiar kontynuować prace.