Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Utylizacja azbestu

Wzorem lat ubiegłych Gmina Lipno w 2017 r. uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipno” w kwocie 72.509,85 zł. Środki własne przeznaczone na ten cel to 31.075,65 zł. Realizując zadanie osiągnięto efekt ekologiczny w ilości 191,825 ton zutylizowanych wyrobów zawierających azbest z 62 posesji na terenie gminy.