Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Ankieta: Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych i funkcjonowania LGD

Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022 prowadzimy działania informujące o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zależy nam, aby przekazywane informacje docierały do możliwie najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców, były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające na Państwa potrzeby. Z tego względu prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział. Odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania będą dla nas wskazówką, co poprawić, żeby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD odpowiadały Państwa potrzebom.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

 

Link do ankiety: >kliknij tutaj<