Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Wymiana wodomierzy: Radomice

Na terenie naszej Gminy trwają prace związane z wdrażaniem systemu radiowego odczytu wodomierzy. Zakres robót obejmuje demontaż wodomierza głównego oraz montaż wodomierza, posiadającego nakładkę do zdalnego radiowego odczytu.

Od dnia 11 grudnia 2017 roku rozpoczną się prace w miejscowości Radomice gmina Lipno.

Przypominamy o konieczności i obowiązku udostępnienia lokali, przygotowaniu dostępu do wodomierza głównego, celem wykonania robót, które wynikają bezpośrednio z art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 1566) i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Lipno z dnia 17.11.2015 r.

Pracownicy, którzy będą wykonywać przedmiotowe czynności, powinni okazać się podpisanym przez Wójta Gminy Lipno imiennym pisemnym upoważnieniem.