Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Sesja budżetowa Gminy Lipno

19 grudnia 2017 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Lipno. Głównym punktem programu było uchwalenie budżetu na 2018 rok. Wcześniej projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Projekt został przyjęty do realizacji przez Radnych jednogłośnie. Po stronie dochodów na przyszły rok zaplanowano kwotę w wysokości 49.318.396 zł, natomiast wydatki w wysokości 58.415.834 zł. Z tej kwoty na realizację inwestycji planuje się przeznaczyć kwotę 12.825.917 zł. W planach inwestycyjnych zostało ujęte dokończenie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Radomicach, budowy garażu OSP w Trzebiegoszczu, budowy chodnika w Karnkowie oraz budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie rewitalizacji terenów parkowych w Radomicach, budowę siłowni zewnętrznych w kilku miejscowościach gminy oraz utworzenie otwartych stref aktywności w m. Radomice i Złotopole. Znaczna część środków na realizację zadań inwestycyjnych, bo aż 5.961.882 zł, została zaplanowana na budowę i przebudowę dróg na terenie gminy. Są to między innymi drogi Chlebowo-Wolęcin, Chodorążek-Chlebowo, Chodorążek-Makówiec, Kolankowo-Karnkowo, Krzyżówki-Barany, Ostrowite-Szczepanki, Popowo-Barany, Popowo-Ostrowite, ul. Sierpecka, Wichowo-Chełmica, Złotopole-Konotopie. Ponadto gmina Lipno będzie współfinansować budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi Lipno-Kamień Kotowy. Szczegóły uchwalonego budżetu będą dostępnie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipno – bip.uglipno.pl

Warto dodać, że na listopadowej sesji Radni zdecydowali o wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, które pozostały na dotychczasowym poziomie. Zatem, podobnie jak w tym roku, od stycznia 2018 roku w naszej gminie nie będzie podwyżek.