Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Gmina Lipno włączyła się w akcję niesienia pomocy dla poszkodowanych w wyniku burz i nawałnic

29 września 2017 roku Rada Gminy Lipno podjęła uchwałę nr XXIX/213/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic. Powyższa uchwała jest efektem włączenia się Gminy Lipno w akcję niesienia pomocy dla poszkodowanych. Kataklizm zmiótł wiele tysięcy hektarów lasów, pozbawił dorobku całego życia kilkaset rodzin, pozostawił ogromne zniszczenia w tysiącach gospodarstw domowych i rolnych, pozrywał linie energetyczne pozbawiając na wiele dni prądu i wody całe miejscowości. Rozmiar tragedii i strat jest tak wielki, że poszkodowani nie są w stanie sami sobie z tym poradzić. Dlatego też nasi samorządowcy podjęli decyzję, że nie mogą pozostać obojętni na ludzką tragedię i udzielą wsparcia poprzez dotację celową na usuwanie skutków tego kataklizmu z budżetu gminy. Dotacji udzielono następującym gminom: Gminie Sośno (10 000 zł), Gminie Kęsowo, Gminie Sicienko oraz Gminie Gostycyn (po 5 000 zł). Ponadto z inicjatywy Wójta Andrzeja Szychulskiego powołano Komitet Społeczny „Gmina Lipno Pomaga” w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej wśród mieszkańców naszej gminy, radnych i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Dzięki zaangażowaniu Sołtysów zebrana została kwota 18 793 zł. Zgromadzone środki finansowe zostały przekazane do Gminy Sośno i za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie trafią do mieszkańców poszkodowanym w sierpniowych nawałnicach. Pomoc została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych, remont domów, zakup żywności, odzieży, obuwia, środków czystości i wyposażenia. Za udział w zbiórce dziękujemy Sołtysom oraz wszystkim tym osobom, które włączyły się akcję niesienia pomocy.