Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

SP Jastrzębie: Apel poświęcony prawom dziecka

„Nie ma dzieci, są ludzie"- pisał Janusz Korczak. To zdanie jest aktualne również dzisiaj. 12 grudnia 2017 roku podczas szkolnego apelu przypomniano społeczności szkolnej o tym, że dzieci mają takie same prawa jak dorośli. Mają tych praw nawet więcej. Niezależnie jednak od szczegółowych zapisów w konwencjach, konstytucjach czy ustawach, każde dziecko ma prawo być kochane. Uczniowie wyrazili to w programie artystycznym przygotowanym przez Samorząd Szkolny pod kierunkiem pań opiekujących się Samorządem.
Wszyscy uczniowie muszą jednak pamiętać, że korzystając z praw nie mogą ograniczać praw innych - kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły, ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa. Oprócz praw, dzieci mają również obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka rodziców, Polaka i człowieka!!!!