Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

2400 osób z naszej gminy otrzyma pomoc żywnościową

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie we współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej reprezentowanej przez Dyrektora księdza Marka Sobocińskiego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w dniach 12.02.2018 r. – 19.02.2018 r.  wydaje pierwszą transzę artykułów żywnościowych dla 2400 osób. Żywność zmagazynowana jest w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Lipnie, których oddelegował specjalnie do tych celów Pan Wójt Andrzej Szychulski, wydają żywność w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9: 00 do 15:00, w piątek od 9:00 do 14:00.  O terminie kolejnej transzy przekazywania żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie poinformuje po otrzymaniu informacji z Caritas Diecezji Włocławskiej.