Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Poetry Lovers…

W czwartek, 8 lutego, w Szkole Podstawowej w Maliszewie odbył się III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Brytyjskiej Poetry Lovers, którego pomysłodawczynią jest nauczycielka języka angielskiego – Magdalena Kucińska. Patronat nad konkursem objął pan Starosta – Krzysztof Baranowski oraz redakcja Tygodnika Lipnowskiego.

Do konkursu przystąpiło 28 uczniów z 15 szkół podstawowych – z Chrostkowa, Wielgiego, Chalina, Jastrzębia, Wichowa, Nowej Wsi, ze Stalmierza, z Trzebiegoszcza, z Dobrzynia nad Wisłą oraz ze szkół lipnowskich – nr 3 i nr 5, a także macierzystej placówki.

Jury obradowało w składzie: przewodnicząca – Wioletta Krzysztoforska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie, członkowie: Małgorzata Cichecka - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie oraz Fahry Taufiq Arivyantoro i  Meiaida Blah – studenci z Indii i Indonezji przybyli do Polski w ramach programu edukacyjnego AIESEC.

Jury oceniało opanowanie pamięciowe tekstów, trafność interpretacji głosowej (intonację, modulację głosu, tempo recytacji), wyrazistość artykulacji oraz ogólny wyraz artystyczny – postawę, gestykulację, ruch sceniczny, charakteryzację, a także wykorzystanie rekwizytów.

W kategorii klas I – III wzięło udział 13 uczniów. Jury przyznało nagrody:

I miejsce –  Julia Przybyszewska ze Szkoły Podstawowej w Wichowie

II miejsce – Bartosz Prażniewski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie

III miejsce – Hanna Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Chalinie

Wyróżnienie otrzymała Nadia Kaleta ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie

W kategorii uczniów klas IV – VII wystąpiło 15 uczniów. Jury przyznało nagrody:

I miejsce – Laura Sikorska ze Szkoły Podstawowej w Wichowie

II miejsce – Marcelina Cichowicz ze Szkoły Podstawowej  w Chrostkowie

III miejsce – Wiktoria Kolczyńska ze Szkoły Podstawowej w Maliszewi

Wyróżnienie otrzymali:

Sonia Skarżyńska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie

Amelia Stachowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie

Miłosz Jankowski – Bourdoux  ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

Koło Gospodyń Wiejskich w Maliszewie zapewniło wszystkim przybyłym gościom poczęstunek, a uczennice klas IV- VII naszej szkoły zaprezentowały krótki występ artystyczny – były piosenki i taniec.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział i gadżety, a nagrodzeni uczniowie oprócz dyplomów, statuetki i upominki ofiarowane przez pana Starostę – Krzysztofa Baranowskiego oraz wydawnictwo podręczników do języka angielskiego - MacMillan.