Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Gminny Dzień Sołtysa

Na 11 marca przypada polskie święto Sołtysów, które w naszej gminie obchodzone było 8 marca w Radomicach. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi. Spotkanie to było również doskonałą okazją do złożenia życzeń paniom z okazji Dnia Kobiet, które w imieniu całego samorządu przekazał Wójta Gminy Lipno Andrzej Szychulski. Wśród Sołtysów gminy Lipno jest 11 kobiet. Następnie Wójt podziękował wszystkim Sołtysom za pracę na rzecz rozwoju gminy i społeczności lokalnej. Wyraził słowa uznania za realizację bardzo ciekawych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, przyczyniając się tym działaniem do pozyskania środków z budżetu państwa w okresie 7 lat o wartości 886 024,00 zł. Podkreślił jak niezwykle istotnym ogniwem jest funkcja sołtysa, pośredniczącego pomiędzy mieszkańcami a urzędem. Niejednokrotnie dzięki nim nasza wieś tętni życiem, a ich inicjatywy społeczne i kulturalne są kluczowe dla naszej lokalnej społeczności.