Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Uczniowie z Radomic wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUSEK

W dniach 26 i 27 marca uczniowie z klas I-III wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUSEK. Sesja wiosenna obejmowała dwie kategorie sprawdzianów: zintegrowany oraz z języka angielskiego. Konkurs polegała na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. 

Natomiast z języka angielskiego pozwoliła uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany zawierały pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił. W olimpiadzie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyło 21 uczniów, natomiast z języka angielskiego13 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele – szkolny koordynator Anna Kujawska oraz Lucyna Siecińska i  Bernadeta Szlągiewicz. Natomiast sprawdzian z języka angielskiego nadzorowała Katarzyna Tarkowska oraz Wiesława Olszewska i Katarzyna Węgrzynowska. Życzymy naszym wychowankom sukcesów.