Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Konkurs pn. Jestem Bezpieczny w Internecie w ZS Radomice

Dnia 22 03.2018 roku w Zespole Szkół w Radomicach odbył się konkurs pn. Jestem Bezpieczny w Internecie. Wydarzenie to było podsumowaniem działań zaplanowanych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły w priorytecie: Chronimy Przed Negatywnym Wpływem Świata Wirtualnego i Mediów - Rozwijamy Kompetencje Informatyczne. Celem podjętych przedsięwzięć była ochrona uczniów przed negatywnym wpływem świata wirtualnego, dostarczenie uczniom informacji o zagrożeniach pochodzących z Internetu , wyposażenie uczniów w umiejętność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Sieci. Na lekcjach informatyki i lekcjach wychowawczych podjęta została tematyka zagrożeń wynikających z łamania zasad bezpieczeństwa dla korzystających z Sieci. Pod kierunkiem nauczyciela plastyki odbył się konkurs prac plastycznych propagujących zdrowe zasady korzystania z mediów, w klasach i na korytarzu powstały gazetki.

Do konkursu wiedzy „Jestem bezpieczny w Internecie” zgłosiło się 40 uczniów ze szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, którzy odpowiadali na 25 różnorodnych pytań. Zwyciężczyniami konkursu zostały uczennice kl.IIa gimnazjum: I miejsce Nikola Siecińska, II miejsce - Zuzanna Kłusek, III miejsce - Martyna Wilmańska. Gratulujemy wiedzy. Podjęte w ciągu roku szkolnego działania zaowocowały wysokim poziomem wiedzy i wzrostem poczucia bezpieczeństwa w korzystaniu z mediów.