Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

19 kwietnia „Łączy nas pamięć”!

19 kwietnia 2018 roku przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia już po raz szósty organizowana jest ogólnopolska akcja społeczno-edukacyjna Żonkile. Aby upamiętnić wydarzenia tamtych dni Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu po raz trzeci włączyła się w celebrowanie tych ważnych wydarzeń. W ramach akcji na lekcji bibliotecznej w jastrzębskiej książnicy gościli uczniowie klas V, VI i VII miejscowej podstawówki. W trakcie spotkania młodzież obejrzała film pt. „Nie było żadnej nadziei”, który ilustrował cel powstania i jego przebieg. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jet to rok tym bardziej wyjątkowy, ponieważ wydarzenia II wojny światowej wpisują się w rocznicę obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji podsumowaniem zajęć był film pt. „Od Komendanta do Marszałka” przedstawiający portret jednego z czołowych twórców niepodległości – Józefa Piłsudskiego. Ponadto młodzież miała okazję obejrzeć tzw. „Teczkę sztubaka – pokolenie niepodległej”. Dla wprowadzenia uczniów w klimat 1918 roku przygotowany został pakiet w postaci plecaka ucznia przedwojennego gimnazjum, zwierający: list marszałka Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego, album gimnazjalistki, rozkładaną mapę II RP, a także wzory przedwojennych gazet i pierwsze banknoty II RP.
Dlaczego właśnie żonkile? Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana od 2013 roku przez Muzeum POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania. Zajęcia przygotowały Ilona Wiśniewska i Ewa Rozen.