Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Lipno

20 kwietnia 2018 r o godz.17 w Radomicach odbyło się sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Lipno. W zebraniu uczestniczyło 31 członków Stowarzyszenia oraz Wójt Gminy Andrzej Piotr Szychulski. Podczas spotkania uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych sołtysów: Marka Kowalewskiego i Kazimierza Kędzierskiego. Oczywiście głównym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności Stowarzyszenia, które przedstawił przewodniczą Stanisław Jagielski. Zebranie udzieliło absolutorium Skarbnikowi i Zarządowi Stowarzyszenia. W trakcie zebrania głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował Sołtysom za owocną współpracę. Poza czynnościami związanymi z procedurą udzielenia absolutorium Zebranie podjęło jednogłośnie decyzje odmowie udziału w procesie szacowania szkód łowieckich.