Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Wiwat maj! Trzeci maj!

Dnia 30 kwietnia br. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Maliszewie przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny poświęcony 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W czasie uroczystości wyreżyserowanej przez Barbarę Bielińską – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej – wszyscy zgromadzeni w skupieniu wysłuchali patriotycznych wierszy i pieśni praz obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą uchwaleniu Konstytucji 3 maja, która była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.