Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek

W dniu 9 maja 2018 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste podpisanie umów projektów, które otrzymały wsparcie w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W tym elitarnym gronie znalazła się również nasza Gmina Lipno reprezentowana przez Wójta Andrzeja Szychulskiego wraz ze Skarbnikiem Izabelą Balcerkowską.
Dzięki aplikowaniu o środki w ogłoszonym konkursie pozyskaliśmy dofinasowanie w kwocie 536 170,00 zł na realizację projektu pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CHLEBOWO – CHODORĄŻEK NR 170513 C” ETAP I oraz ETAP II” co stanowi 50 % wartości całkowitej inwestycji.
Projekt, który będzie realizowany zakłada m.in.:
- Przebudowę jezdni tj. wykonanie nawierzchni asfaltobetonu o szerokości 5,5 m o spadku daszkowym 2%;
- Przebudowę skrzyżowania drogi 170513C z drogą gminą w km 0+021,90;
- Budowę przystanku autobusowego w km 0+042 str. L i w km 0+072 str. Prawa strona;
- Budowę chodnika o szerokości 2,0 m o łącznej długości 94,50 mb, stanowiący dojście do peronów obsługujących przystanek komunikacji zbiorowej
- Przebudowę zjazdów do posesji;
- Budowę przejścia dla pieszych (w km 0+057) wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-wiatrowym) oraz oznakowaniem aktywnym - doświetlonych lampami błyskowymi.