Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Co to jest niepodległość?

Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego odwiedzili miejscową bibliotekę. W trakcie spotkania, podczas wspólnej rozmowy, młodzież miała szansę spojrzeć na proces odzyskiwania niepodległości z perspektywy życia lokalnej społeczności. Ważną rolę w tym zadaniu odegrały przedmioty, dokumenty i inne materiały źródłowe, które pomogły uczestnikom zajęć dowiedzieć się przed jakimi problemami i wyzwaniami stanęli mieszkańcy odrodzonego kraju. Na warsztatach uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie: komu zawdzięczamy niepodległość – politykom, żołnierzom, dyplomatom, działaczom społecznym czy może anonimowym obywatelom? Dla wprowadzenia uczniów w klimat 1918 roku przygotowany został pakiet w postaci „Teczki sztubaka – pokolenie niepodległej” – plecaka ucznia przedwojennego gimnazjum, który zawierał:
• rozkładaną mapę II RP
• wzory przedwojennych gazet, które będą szczególnie przydatne do tłumaczenia zjawisk i procesów historyczno-politycznych zachodzących w II RP
• album gimnazjalistki: moda, uroda, zwyczaje, sposoby spędzania wolnego czasu
• flagę Polski oraz instruktaż, jak składać flagę
• kopertę ze znaczkiem
• pierwsze banknoty II RP
• multimedia – film: Od “Komendanta do Marszałka”
• piłka zośka
• list marszałka Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego i inne dokumenty
Dopełnieniem spotkania był film „Historia Polski” przedstawiony w formie gry komputerowej, który uczniowie z zainteresowaniem oglądali. Film, w skróconej wersji, przedstawiał dzieje Polski, od panowania Mieszka I, do czasów obecnych.