Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Edukatorzy z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej

8 maja w Zespole Szkół w Radomicach edukatorzy z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Odpady w gospodarstwach domowych-co, gdzie, jak i dlaczego”. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów. Celem zajęć było uświadomienie uczestnikom, dlaczego tak ważne jest dla całego środowiska oraz każdego człowieka odpowiednie postępowanie z odpadami oraz prawidłowa segregacja poszczególnych frakcji odpadów w gospodarstwach domowych. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali upominki-kolorowanki oraz przybory piśmiennicze wykonane z materiałów przyjaznych środowisku.