Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Zajęcia programu edukacji ekologicznej w Trzebiegoszczu

Dnia 14 maja 2018 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie w ramach projektu programu edukacji ekologicznej pt : ,,Odpady w gospodarstwach domowych – co, gdzie i dlaczego?” przeprowadziło w naszej szkole zajęcia dla uczniów klas II – VII. Celem zajęć było zapoznanie z zasadami prawidłowej, selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz uświadomienie dlaczego tak ważne jest dla całego środowiska odpowiednie z nimi postępowanie. Podczas zajęć uczniowie zdobywali wiedzę poprzez pogadanki, pokaz multimedialny, zapoznali się z pojęciami takimi jak: segregacja, odzysk, recykling. Wybrani uczniowie uczestniczyli w segregacji odpadów do odpowiednich pojemników. Następnie zdobytą wiedzę wykorzystali w rozwiązywaniu krzyżówek dla uczniów młodszych i starszych oraz w teście podsumowującym zajęcia ,,Postępowanie Oli i Piotrka”. Wszyscy wykazali się nabytą wiedzą, dlatego też każdy uczestnik został nagrodzony. Gadżetami były: książeczki do kolorowania, kredki, długopisy ekologiczne, zestawy, w skład których wchodziły ołówek i linijka.