Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

III Dobrzyńska Konferencja Bibliotekarzy w Jastrzębiu

To już III Dobrzyńska Konferencja Bibliotekarzy skierowana do dyrektorów i kierowników bibliotek samorządowych Ziemi Dobrzyńskiej. W tym roku miała miejsce 21 maja w budynku Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu. Wierszem „Nasza ziemia” autorstwa regionalnego poety Dariusza Chrobaka przywitano zgromadzonych gości. Otwarcia obrad i wygłaszanych prelekcji zapoczątkował występ uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu. Występ przygotowały nauczycielki miejscowej szkoły – Maria Piotrkiewicz i Katarzyna Gęsicka. Młodzież recytowała wiersze znanych regionalnych poetów, które uzupełniły nostalgiczne piosenki w wykonaniu uczennic. Wszystkich zgromadzonych przywitał Z-ca Wójta Gminy Lipno – Kazimierz Mątowski i Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – Dariusz Chrobak.
Prelekcję o tematyce: „Gwara dobrzyńska – świadectwo historii i kultury, narzędzie komunikacji, tworzywo artystyczne w folklorze oraz środek stylistyczny w literaturze” wygłosił dr Adam Wróbel. Z kolei prezentację dotyczącą Lipnowskiej Grupy Literackiej przestawił Dariusz Chrobak. Prelekcję na temat: „Gmina Lipno historia i dzień dzisiejszy” omówiła Ewa Rozen – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach. Na zakończenie spotkania poeci z Lipnowskiej Grupy Literackiej przeczytali swoje aktualne utwory.
Tegoroczna konferencja była również doskonałą okazją do refleksji nad istotą wolności w kontekście tegorocznych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wspólne świętowanie tak zacnego jubileuszu daje możliwość bliższego poznawania bogactwa polskiego dziedzictwa, kultury i idei, zwłaszcza literatury i kultury naszego regionu. Opowieść o historii i tradycjach Ziemi Dobrzyńskiej staje się opowieścią o codziennej pracy nad budową Państwa Polskiego, odradzania instytucji państwowych, powstawania bibliotek, szkół i uczelni. Działania na poziomie regionalnym i krajowym pokazały, jak wiele pozytywnych doświadczeń i wartości zawiera w sobie polska niepodległość.
Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej we współpracy z Gminą Lipno.