Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
fot. Szymon Zdziebło 
www.tarantoga.pl

Umowa na dofinansowanie drogi w Popowie podpisana.

6 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Lipno Andrzej Piotr Szychulski oraz Skarbnik Gminy Lipno Izabela Barlcerkowska podpisali umowę na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,700 km, położonej w miejscowości Popowo w ramach przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej Popowo – Ostrowite Nr 170527C. Szerokość nowej nawierzchni wykonanej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych to 5 m. Wykonane zostaną również wzmocnienia poboczy z kruszyw łamanych, przepusty wraz ze wzmocnieniami skarp. Wykonawcą drogi będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Koszt inwestycji to 389 758,50 PLN. Na przedmiotową inwestycję otrzymamy dotację z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 67.200,00 zł.  

 

fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl