Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Gminy Lipno i powiatu lipnowskiego na starcie w Wichowie

Cyklicznym już wydarzeniem stały się na terenie gminy Lipno Powiatowo - Gminne zawody sportowo pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych gminy Lipno i powiatu lipnowskiego. Celem organizacji zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych jest w szczególności: mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, ocena stanu wyszkolenia członków MDP, popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa. Do zawodów gminnych, kwalifikuje się każda młodzieżowa drużyna pożarnicza działająca na terenie gminy. Drużyna przystępująca do zawodów, składa się z 10 osób /9 zawodników. Prawo startu w zawodach, mają zawodnicy w wieku od 12 do 16 lat. O wieku zawodnika decyduje dzień, miesiąc i rok, w którym zawodnik kończy 12 lub 16 lat. 17 czerwca 2018 r., na boisku w miejscowości Wichowo odbyły się już po raz czwarty Powiatowo-Gminne zawody sportowo-pożarnicze wg regulaminu CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Lipno i powiatu lipnowskiego, w których wzięło udział łącznie 10 drużyn w kategoriach: MDP chłopcy - drużyn 8, MDP dziewczęta drużyn 2.
Zawody przeprowadziła Komisja sędziowska w składzie:
Sędzia główny - brygadier Jerzy Fydrych
Sędzia pomocniczy – kap. Grzegorz Falkowski
Sędzia pomocniczy- mł. kapitan Patryk Szajgicki
Sędzia pomocniczy- druh Jacek Aleksandrzak
Sędzia pomocniczy- druhna Jolanta Kalinowska
Sędzia pomocniczy- druh Maciej Sobiecki
Sędzia pomocniczy- druh Wiesław Wojciechowski
Na starcie stanęły drużyny z Dobrzynia nad Wisłą, Jankowa, Krojczyna, Chlebowa, Wioski, Brzeźna, Mokowa, Wielgiego. Zadania nie były łatwe. Młodzi adepci strażactwa mogli pochwalić się ogromną wiedzą, umiejętnościami i niemałą sprawnością.
Kolejność zawodników Gminy Lipno w poszczególnych grupach uplasowała się następująco:
szczebel gminny- chłopcy: I miejsce MDP Chlebowo, II miejsce MDP Jankowo, III miejsce MDP Brzeźno
Zmagania odbyły się w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe. Zmierzenie się w jak najkrótszym czasie z przeszkodami umieszczonymi na środku toru, takimi jak: napełnienie 5 litrami wody tarczy nalewkowej, pokonanie ścianki czy tunelu, a następnie wykonanie zadań na stanowisku węzłów oraz stanowisku przyrządów i armatur, budziły ogromne emocje.
Organizatorami zawodów był zarząd powiatowy i gminny związku OSP RP w Lipnie, Urząd Gminy w Lipnie i PSP Lipno. Zawody rozegrane zostały zgodnie z Regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych CTIF pod czujnym okiem Komendanta Gminnego OSP Jana Kowalskiego oraz opiekunów z poszczególnych jednostek.
Na koniec po wręczeniu zwycięzcom pucharów i dyplomów Pan Wójt Andrzej Piotr Szychulski, gratulując podziękował wszystkim uczestnikom za udział w zawodach, podkreślił ich wielkie zaangażowanie w przygotowanie i wyszkolenie.