Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Propozycje wydarzeń rocznicowych w Gminie Lipno

Na terenie Gminy Lipno obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zostały zaplanowane na cały rok. Celem proponowanych działań jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków, a przede wszystkim naszej lokalnej społeczności, samorządowców i mieszkańców Gminy Lipno, do aktywnego uczestnictwa w proponowanych uroczystościach i wspólnym, radosnym świętowaniu. Poniżej przedstawiamy ramowy wykaz zaplanowanych wydarzeń rocznicowych.

LUTY

 • Konkurs Plastyczny o Polsce pt. „Polsko, Ojczyzno ty moja”. 8 lutego. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie. 

MARZEC

 • Piękna Niepodległa – II Gminne Obchody Dnia Kobiet i uroczysta inauguracja obchodów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 7 marca. Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Wichowie.
 • V edycja Gminnej Wystawy – Stoły Wielkanocne na Ziemi Dobrzyńskiej. 18 marca. Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, Zespół Szkół w Karnkowie.

KWIECIEŃ

 • Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości poety patrioty Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. 11 kwietnia. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie.
 • „Łączy nas pamięć” – cykl lekcji bibliotecznych poświęconych wydarzeniom II wojny światowej. 19 kwietnia. Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach oraz filie biblioteczne w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie.
 • „Historia wolności zapisana w książkach” – cykl spotkań jastrzębskiej książnicy w szkolnej bibliotece lipnowskiego LO. Kwiecień/wrzesień. Organizator: Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu, biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie.
 • Gminne Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 26 kwietnia. Organizator: Wiejski Dom Kultury w Trzebiegoszczu, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.

MAJ

 • Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z 55-leciem istnienia OSP Maliszewo oraz uroczystym nadaniem sztandaru. 5 maja. Organizator: OSP Maliszewo, Gmina Lipno, sołectwo Maliszewo.
 • Konkurs wiedzy na temat uchwalenia Konstytucji 3 maja. 7 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie.
 • Konkurs Patriotyczny dla Przedszkolaków „Polak mały”. 9 maja. Organizator: Biblioteka Publiczna i Świetlica Wiejska w Radomicach oraz biblioteka Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radomicach.
 • „W niepodległość razem z lotnikami” – warsztaty plastyczne. 12 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • „Zobaczyć i zapamiętać” – konkurs fotograficzny w ramach Programu „Piękna nasza Polska cała – dla niepodległej”. 15 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • „Niepodległa – stolica” – wycieczka do Warszawy. 19 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • III Dobrzyńska Konferencja Bibliotekarzy. 21 maja. Organizator: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Gmina Lipno, Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu.
 • Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. 22 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie.
 • „Kochanowski zakochany w ortografii” – Konkurs ortograficzny dla szkół podstawowych Gminy Lipno. 25 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.
 • „3x100” Święto Szkoły – Patrona – Niepodległości. 26 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • „Matka Ojczyzna” – uroczystości z okazji Dnia Matki. 28 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.
 • Gminny Konkurs Poetycki pt. „Drogi do wolności”. 30 maja. Organizator: Biblioteka Publiczna i Świetlica Wiejska w Radomicach.
 • „Ludzie stulecia wokół nas” – konkurs Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Maj. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.

CZERWIEC

 • Obchody 105-lecia istnienia OSP Wichowo wraz z uroczystym nadaniem sztandaru. 2 czerwca. Organizator: OSP Wichowo, Gmina Lipno, Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, sołectwo Wichowo.
 • RzeczpospoCzyta na 100 lat Niepodległej! – Noc Bibliotek 2018. „O mój rozmarynie rozwijaj się…” – noc legend, muzyki i wianki. 9 czerwca. Organizator: Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu i Biblioteka Publiczna w Trzebiegoszczu.
 • „Jak dobrze być na wolności pod gołym niebem” – piknik z okazji Dnia Dziecka. 16 czerwca. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.
 • Jubileusz 50-lecia Wiejskiego Domu Kultury w Chodorążku. 30 czerwca. Organizator. WDK Chodorążek, Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, sołectwo Chodorążek.
  „Cuda wokół nas” – plener plastyczny w ramach Programu „Piękna nasza Polska cała – dla niepodległej”. Czerwiec. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • „Mała Ojczyzna” – warsztaty historyczne w ramach Programu „Piękna nasza Polska cała – dla niepodległej”. Czerwiec. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – rajd rowerowy w ramach Programu „Piękna nasza Polska cała – dla niepodległej”. Czerwiec. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.

LIPIEC

 • Sołtysiada. 7 lipca. Organizator: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Gmina Lipno, Zespół Szkół w Karnkowie, Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie.
 • „Rodzinny Piknik Niepodległościowy” połączony z pokazem odtwórców historii rycerstwa i mobilną wystawą edukacyjną „W drodze do niepodległości”. 29 lipca. Organizatorzy: Gmina Lipno, Lokalna Grupa Działania (LGD), Biblioteka Publiczna, Świetlica Wiejska w Radomicach, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach.
 • Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Fotograficznego. 29 lipca. Organizatorzy: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach.
 • Gra terenowa dla dzieci i młodzieży „Śladami Józka”. Lipiec. Organizator: Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu.

SIERPIEŃ

 • „Święto plonów” – Dożynki Gminne w Wichowie. 18 sierpnia. Organizatorzy: Gmina Lipno, Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Wichowie, OSP Wichowo, sołectwo Wichowo.

WRZESIEŃ

 • Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. 8 i 11 września. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu i Biblioteka Publiczna w Trzebiegoszczu.
 • 100-lecie Polski, 100-lecie Polskiego Lotnictwa, 100-lecie Szkoły Podstawowej w Maliszewie. 14 września. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • Festiwal smaków w Łochocinie. 29 września. Organizator: Lokalna Grupa Działania (LGD), Gmina Lipno.
 • „Młode talenty na start” – patriotyzm w utworach młodego pokolenia. Wrzesień. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu, Wiejski Dom Kultury w Trzebiegoszczu.
 • Smyki na start – zawody modeli szybowców pod patronatem Generalnego Dowództwa Sił Zbrojnych. Wrzesień. Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • Udział uczniów w centralnych obchodach 100-lecia polskiego lotnictwa. Wrzesień. Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • Wichowo i okolice na przestrzeni lat w fotografii. Wrzesień. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie.
 • „Szkolny bieg do niepodległości” Wrzesień. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu.
 • „Niepodległa jest dla wszystkich” – turniej samorządowy piłki siatkowej o puchar niepodległości połączony rodzinnym piknikiem. Wrzesień. Organizatorzy: Gmina Lipno, Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu, Koło Gospodyń Wiejskich Jastrzębie, LZS Jastrzębie, sołectwo Jastrzębie.
 • Uczniowska, gminna sesja popularnonaukowa (dla uczniów szkół podstawowych) - „O niepodległą – Józef Piłsudski twórca państwa polskiego”. Spotkanie realizowane w ramach Projektu „Rok dla Niepodległej”. Wrzesień. Organizator: Zespół Szkół w Karnkowie.
 • „Gmina Lipno dla niepodległości” – wystawa prezentująca lokalny wkład Gminy Lipno (gminy jako przestrzeni oraz jako organizmu samorządowego, obywatelskiego) w fenomen odzyskania przez państwo polskie niepodległości. Wrzesień. Organizator: Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu.
 • „A mury runą…” – kręte drogi do wolności. Wieczór pieśni i piosenek patriotycznych we współczesnej aranżacji, połączony z wystawą „Moja niepodległa”. Wrzesień. Organizator: Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu.

PAŹDZIERNIK

 • „Dla Niepodległej” – wielki test historyczny adresowany do nauczycieli i pracowników samorządowych. 17 października. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • „Znane, nieznane i zapomniane…” – wieczorek ze wspólnym śpiewaniem pieśni i piosenek patriotycznych, przeplatany tematycznie tekstami źródłowymi. 19 października. Organizator: Zespół Szkół w Karnkowie.
 • Spektakl teatralny „Listopad to dla Polaków niebezpieczna pora” 26 października. Organizator: Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu.
 • Marszałek Józef Piłsudski – konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy. Październik. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie.
 • „Piękno naszej miejscowości” – konkurs plastyczny. Październik. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie.
 • „Miejsca pamięci w Gminie Lipno” – szkolny konkurs fotograficzny. Październik. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie.
 • Symbole narodowe dawniej i dziś – projekt gimnazjalny. Październik. Organizator: Zespół Szkół w Karnkowie.
 • Szkolny konkurs wiedzy i konkurs plastyczny dla klas młodszych. Październik. Organizator: Szkoła Podstawowa w Karnkowie.

LISTOPAD

  Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 8 listopada. Organizator: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach, Gmina Lipno.
 • Apel upamiętniający uroczystość Święta Niepodległości. 9 listopada. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie.
 • Szkolne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 12 listopada. Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
 • Podsumowanie Projektu „Rok dla Niepodległej” z udziałem Władz Gminy. 14 listopada. Organizator: Zespół Szkół w Karnkowie.
 • „Salon poezji dla niepodległej”. Literackie spotkanie poświęcone poezji niepodległościowej z gościnnym udziałem Lipnowskiej Grupy Literackiej. Listopad. Organizator: Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu.
 • Konkurs szkolny „Droga do niepodległości”. Listopad. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.

Szczegółowe informacje dotyczące dat i miejsc odbywających się wydarzeń zamieszczone zostaną na osobnych plakatach i stronach internetowych organizatorów.


W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Gmina Lipno przystąpiła do projektu „Dumni z Polski”. Przystępując do programu Gmina Lipno otrzymała pakiet materiałów edukacyjnych, który ułatwi organizację działań i wspólne świętowanie tak zacnego jubileuszu.