Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Biblioteki w Radomicach i Jastrzębiu wezmą udział w Projekcie „Mała książka – wielki człowiek”

Od września 2018 roku książnice w Jastrzębiu i Radomicach zaczynają projekt, którego celem jest rozpoczęcie przez najmłodszych przygody z biblioteką i książką. Po odwiedzeniu jednej z bibliotek biorących udział w akcji Mały Czytelnik otrzymacie Państwo w prezencie Wyprawkę Czytelnika zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla….”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Podczas kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczaniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”, w ramach której młodzi rodzice otrzymują wyjątkowe „wyprawki czytelnicze”
„Mała książka – wielki człowiek” to kampania społeczna, realizowana przez Instytut Książki. Poprzez działania promocyjne w telewizji, radiu, intrenecie oraz przestrzeni miejskiej zachęcamy rodziców, dziadków i opiekunów do tzw. czytania generacyjnego i przypominany o roli książki w życiu dziecka.

Zdjęcia: http://wielki-czlowiek.pl/