Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Informacja: Gmina Lipno wystąpiła do Wojewody o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy

Gmina Lipno wystąpiła do Wojewody o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy.

Poszkodowani w tym zakresie rolnicy mogą do dnia 13.07.2018 r. w Urzędzie Gminy Lipno (II piętro, pokój nr 29) składać wnioski o oszacowanie strat.

Do złożenia wniosku należy przygotować informacje o powierzchni wszystkich upraw (tak jak do dopłat z ARiMR) niezależnie od poziomu szkód, mapy z zaznaczonymi uprawami oraz dane dotyczące produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedaż).

 

/-/ Marek Wysocki

Kierownik Referatu

Obsługi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska