Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Zacny Jubileusz czyli 50 – lecie istnienia Wiejskiego Domu Kultury w Chodorążku

W minioną sobotę, tj. 30 czerwca b.r., w niewielkiej miejscowości Chodorążek, miała miejsce niecodzienna uroczystość, która stanowiła niezwykle ważne wydarzenie dla miejscowego domu kultury oraz dla wszystkich mieszkańców wsi. Wiejski Dom Kultury w Chodorążku obchodził jubileusz 50 – lecia swojego powstania. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska, starosta powiatu lipnowskiego Pan Krzysztof Baranowski, Wójt Gminy Lipno Pan Andrzej Szychulski, sekretarz gminy Lipno Pan Krzyszytof Milak, przewodniczący rady gminy Lipno Pan Bohdan Nowak, miejscowy radny Pan Bogdan Chojnacki, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lipno Pani Teresa Sztuka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Ewa Rozen, proboszcz parafii św. Jadwigi ks. kanonik Daniel Augustyniak, Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu lipnowskiego Pan Zbigniew Agaciński, sołtys wsi Chodorążek Pan Krzysztof Nowakowski, radni gminy Lipno, pracownicy ośrodków kultury i bibliotek gminy Lipno oraz licznie mieszkańcy Chodorążka.
Część artystyczną uroczystości stanowił występ dzieci i młodzieży z Chodorążka, które na co dzień uczestniczą w zajęciach organizowanych przez dom kultury. Ludowy charakter montażu słowno – muzycznego zaprezentowanego przez dzieci, który zachwycił wszystkich przybyłych gości uzupełnił zespół folklorystyczny „Wichowiacy”. Historię powstania Wiejskiego Domu Kulltury w Chodorążku przedstawiła emerytowana kierownik, Pani Teresa Kowalska, a wszyscy obecni z zaciekawieniem słuchali opowieści, jak to mieszkańcy czynem społecznym, siłą własnych rąk budowli przybytek kultury, który służy mieszkańcom po dziś dzień. Sołtys Chodorążka Pan Krzysztof Nowakowski dziękował władzom gminy Lipno za przychylność dla miejscowości oraz domu kultury i prosił o dalsze owocne wspieranie lokalnych inicjatyw. Dyrektor Ośrodka Kultury gminy Lipno Pani Teresa Sztuka z dumą dziękowała za przygotowanie uroczystości, ale również za bieżącą i codzienną współpracę mieszkańców wsi z domem kultury i życzyła wszystkim, by ta owocna i dobra współpraca utrzymywała się jak najdłużej. Natomiast gospodarz i opiekun obiektu Pani Małgorzata Ośmiałowska podkreślała rolę kultury w codziennym życiu mieszkańców wsi, a przede wszystkim rolę Wiejskiego Domu Kultury w Chodorążku, stanowiącego dorobek mieszkańców, o który należy jak najlepiej dbać, by wyrazić szacunek dla jego budowniczych i by mógł on jak najdłużej służyć kolejnym pokoleniom.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali, jak ważne jest istnienie instytucji kultury na wsiach, albowiem stanowią one serce danej miejscowości, skupiają i integrują dzieci, młodzież i dorosłych, stanowią ostoję, miejsce, gdzie można chwilę odetchnąć od codziennych obowiązków. Oprócz wspaniałych życzeń dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju kulturalnego, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska oraz starosta powiatu lipnowskiego Pan Krzysztof Baranowski wręczyli na ręce kierownika WDK-u Pani Małgorzaty Ośmiałowskiej, pamiątkowe statuetki oraz upominki w postaci bonów finansowych, do wykorzystania na rzecz domu kultury, natomiast Wójt Gminy Lipno Pan Andrzej Szychulski przekazał sprzęt nagłaśniający, który będzie wykorzystywany przy organizacji różnych imprez. Za wspaniałe prezenty z całego serca dziękujemy.
Po części oficjalnej, wszystkich gości przybyłych na uroczystość zaproszono do skosztowania jubileuszowego tortu, a następnie do poczęstowania się pysznościami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Chodorążka, a sfinansowanymi ze środków budżetowych Ośrodka Kultury Gminy Lipno, za co serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Teresie Sztuka. W swojskiej, biesiadnej atmosferze mieszkańcy Chodorążka bawili się do późnego wieczora.
Wiejski Dom Kultury na czele z kierownikiem Małgorzatą Ośmiałowską składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację uroczystości, która była wspaniałym podziękowaniem i ukłonem w stronę inicjatorów i budowniczych Wiejskiego Domy Kultury w Chodorążku.