Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Sukcesem zakończyło się staranie o dofinasowanie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo gmina Lipno”

W dniu 12.09.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 71 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W gronie wyróżnionych Gmin znalazła się również Gmina Lipno. Umowę z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrał Wójt Gminy Lipno Andrzej Szychulski.

Przedmiotowy projekt zakłada:

- Przebudowę przegrody na gruncie, ścian zewnętrznych, instalacji grzewczej i kotłowni oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolankowie w niezbędne meble i sprzęt.

-  Organizację zajęć z dziedziny astronomii pod nazwą „Obserwacje małego astronoma”.

Wartość projektu: 342 390,02 zł w tym dofinasowanie wynosi 279 008,32 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Relacja z całej uroczystości dostępna pod adresem https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33146-umowy-rpo-i-prow-uslugi-opiekuncze-sciezki-rowerowe-i-swietlice