Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Przekazanie sprzętu dla OSP Gminy Lipno

 logo.jpg

W maju 2018 r. Gmina Lipno złożyła wniosek w ramach (Program I Priorytet IIIB) naboru wniosków prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.  W ramach  umowy nr DFS-7211-539/18 zawartej w dniu 28 czerwca 2018 r. w Toruniu, Gmina Lipno zakupiła: torby ratownicze 4 szt., pilarki do drewna 3 szt., piła ratownicza do szyb klejonych 1 szt., nożyce hydrauliczne do pedałów 1 szt., agregat prądotwórczy 4 szt., przenośny zestaw oświetleniowy 3 szt. W dniu 12 września 2018 r. nastąpiło przekazanie sprzętu i urządzeń  zakupionych przez Gminę Lipno na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych  terenu gminy Lipno  ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości Jednostki OSP z terenu Gminy Lipno otrzymały specjalistyczny sprzęt do ratowania ludzkiego życia i zdrowia o łącznej wartości 74 200,00 zł. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się świetlicy wiejskiej w Radomicach  Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Lipno Andrzej Piotr Szychulski wraz z  Z-cą Wójta Gminy Kazimierzem Montowskim w asyście władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipnie, Prezesa Zarządu oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipnie Zbigniewa Agacińskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie st. brygadiera Ireneusza Poturalskiego. Przekazanie sprzętu  było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa Kujawsko Pomorskiego na uroczyste przekazanie sprzętu.

Zakupiony sprzęt przekazano na podstawie Umowy użyczenia  na ręce przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jednostki OSP z terenu Gminy Lipno otrzymały:

1.      Jednostka OSP Łochocin otrzymała:

- Torba ratownicza                                 4 800,00zł

- Pilarka do drewna                                5 400,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Łochocin:              10 200,00zł           

2.      Jednostka OSP Maliszewo otrzymała:

- Agregat prądotwórczy                           5 300,00zł

- Przenośny zestaw oświetleniowy          1 100,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Maliszewo:             6 400,00zł          

3.      OSP Jednostka OSP Radomice otrzymała:

- nożyce hydrauliczne                            12.000,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Radomice:             12 000,00zl            

4.      Jednostka OSP Popowo otrzymała:

- Torba ratownicza                               4 800,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Popowo:               4 800,00zł                     

5.      OSP Jednostka OSP Krzyżówki otrzymała:

- Torba ratownicza                             4 800,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Krzyżówki:          4 800,00zł                   

6.      OSP Jednostka OSP Brzeźno otrzymała:

- Torba ratownicza                              4 800,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Brzeźno:               4 800,00zl                    

7.      OSP Jednostka OSP Jankowo otrzymała:

- Przenośny zestaw oświetleniowy               1 100,00zł

- Agregat prądotwórczy                                5 300,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Jankowo:                    6 400,00zł         

8.      OSP Jednostka OSP Karnkowo otrzymała:

- Przenośny zestaw oświetleniowy                  1 100,00zł

- Agregat prądotwórczy                                    5 300,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Karnkowo:                   6 400,00zł             

9.      OSP Jednostka OSP Chlebowo otrzymała:

- Pilarka do drewna                                            5 400,00zł

- Agregat prądotwórczy                                    5 300,00zł

- Piła ratownicza do szyb klejonych                  2 300,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Chlebowo:                   13 000,00zł              

10.      OSP Jednostka OSP Wichowo otrzymała:

- Pilarka do drewna                                           5 400,00zł

Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Wichowo:                    5 400,00zł                

 

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości   -   w wysokości: 73 458,00 zł.

 

Wkład własny Gminy Lipno    –  724,00  zł.

   Strażacy ochotnicy są najczęściej pierwszymi na miejscu wypadków i często to od ich natychmiastowej pomocy zależy zdrowie i życie poszkodowanych. Sprzęt, o jaki wzbogaciły się jednostki OSP z naszej gminy, stawia przed strażakami nowe wymagania w zakresie doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Nabyte wyposażenie zapewne umożliwi naszym strażakom sprawne udzielanie pierwszej pomocy i z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych, ratując ludzkie życie.

Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).