Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Przebudowanych odcinków dróg w Gminie Lipno

W dniu 29.06.2018r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo –Chodorążek nr 170513C” Etap I na odcinku 0.995 km – którą wykonywała Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 769 346.18 zł.
W dniu 20.07.2018r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Chodorążek-Makówiec nr 170514C na odcinku 0.620 km - którą wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski z Makówca 87-602 Chrostkowo. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 158 996.69 zł.
W dniu 26.07.2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej Popowo-Ostrowite nr 170527C na odcinku 0.700 km – którą Wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z .o.o. z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 389 758.50zł.
W dniu 07.09.2018r. dokonano odbioru końcowego przebudowanych dwóch odcinków dróg:
1. Inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej nr 170575C Chlebowo – Wolęcin na odcinku 0.612 km – którą wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 518 964.04 zł.
2. Inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej Ostrowite – Szczepanki
Nr 170525C Etap I i II na odcinku 1.326 km – którą wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 707 313,65 zł.
W najbliższym czasie dokonamy odbioru końcowego dwóch inwestycji drogowych:
- Przebudowy drogi gminnej Chlebowo-Chodorążek nr. 170513 C etap II na odcinku 0.224 km. i przebudowy drogi gminnej Złotopole- Konotopie nr. 170506 C etap I i II na odcinku 1.806km.