Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu przystąpili do akcji ,,Sprzątania świata”

Dnia 21 września 2018r. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu przystąpili do akcji ,,Sprzątania świata”.
Głównym jej celem było rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Celem tegorocznej edycji odbywającej się pod hasłem ,,Akcja-segregacja” było wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów. Szkoła otrzymała worki w takich kolorach, w jakich spotykane są pojemniki na śmieci i w ten sposób młodzi ekolodzy mogli od razu nabyć praktycznych umiejętności przydatnych w codziennej pielęgnacji naszego świata. Akcja rozpoczęła się pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz wskazania i podkreślenia jej głównego celu. Wszyscy uczniowie, pozytywnie zmotywowani, wyruszyli na wyznaczone tereny. Punkt przedszkolny, oddział przedszkolny oraz kl. I-III sprzątały teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy IV-VIII zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły oraz pobliskim terenem leśnym. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegała szybko i sprawnie. Najwięcej posegregowanych śmieci zebrali uczniowie kl. IV-VIII. Były to głównie: papiery, plastiki, szkło i puszki. Zebrane worki ze śmieciami składowano przy szkole.