Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Uwaga! Zmiana rachunków bankowych Gminy Lipno!

Informujemy, że od dnia 01.01.2019r. nastąpi zmiana rachunków bankowych Gminy Lipno. Po tej dacie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokonywane przelewy przez internet lub poprzez druki bankowe.
Aktualne konta Gminy Lipno zostaną udostępnione w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.
Zmianie ulegną wszystkie rachunki, na które należy dokonywać wpłat na rzecz Gminy Lipno, dotyczących między innymi:
- podatku od środków transportowych,
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych,
- opłat za wodę i odbiór ścieków,
- opłat za dzierżawę, czynsz za najem lokali,
- opłat za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej.
Ponadto zmianie ulegną indywidualne konta bankowe, na które należy dokonywać wpłat za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz opłat za odpady komunalne
Podatki od nieruchomości, rolny i leśny należy wpłacać na rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2019, która zostanie przesłana podatnikom na początku 2019 roku. Informacje na temat rachunku bankowego podatnika można uzyskać pod nr telefonu: (54) 288 62 00 w. 37.
Opłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy Odbiorcy usług wodno-kanalizacyjnych, który zostanie podany w treści faktury wystawionej po 01.01.2019r. Informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonu: (54) 288 62 00 w. 49.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie przesłany w styczniu 2019 roku. Informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonu: (54) 288 62 00 w. 55.
Za ewentualne niedogodności przepraszamy!