Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Gmina Lipno otrzymała dofinasowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo”

W dniu 27 marca 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 71 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 46 457 206 zł. Dostępny limit środków tj. 37 141 850,53 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru. Wniosek Gminy Lipno, którego przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo” otrzymał wysoką ocenę punktową dzięki czemu znalazł się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie.
W dniu 28 marca 2019 roku odbyło się uroczyste podpisanie i wręczanie umów. Gminę Lipno reprezentowali Wójt Andrzej Szychulski oraz Skarbnik Izabela Balcerkowska.
Kwota pozyskanego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 361 522,00 zł.