Świętuj z nami 100 - lecie Niepodległosci Flaga Unii Europejskiej
Tutaj powinien być opis

Mieszkańcy wybrali Sołtysów i Rady Sołeckie

31 marca odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Lipno. W ośmiu sołectwach mieszkańcy wybrali nowych Sołtysów, funkcję tę objęli: w Biskupinie – Mariusz Stasiak, Krzyżówkach – Agnieszka Taraszkiewicz, Kłokocku – Stanisław Macieja, Ostrowitku – Zbigniew Śmiłowicz, Piątkach – Justyna Sadowska, Tomaszewie – Dawid Politowski, Wichowie – Krzysztof Kwiatkowski i Zbytkowie – Piotr Lubrant. W wielu przypadkach zmianie uległy również składy Rad Sołeckich. W pozostałych sołectwach Sołtysi zostali wybrani na kolejną kadencję, tj.: Barany – Maria Witomska, Białowieżyn – Jan Skwarecki, Brzeźno – Stanisław Jagielski, Chlebowo – Wanda Chłopecka, Chodorążek – Krzysztof Nowakowski, Głodowo – Zdzisław Czerwiński, Grabiny – Mariusz Wilmański, Huta Głodowska – Dariusz Miśkiewicz, Ignackowo – Aneta Sętkowska, Jankowo – Stanisław Wojciechowski, Jastrzębie – Antoni Kozakiewicz, Karnkowo – Anna Sikorska, Kolankowo – Beata Cyrankowska, Komorowo – Marianna Smolińska, Lipno I – Zdzisław Zieliński, Lipno II – Marek Kalinowski, Łochocin – Maria Dobrowolska, Maliszewo – Piotr Sikora, Okrąg – Piotr Turowiecki, Ostrowite – Jan Olsztyński, Ośmiałowo – Patryk Szajgicki, Popowo – Jacek Laskowski, Radomice – Janusz Lorenc, Rumunki Głodowskie – Stanisław Strużyński, Karnkowskie Rumunki – Tomasz Wiśniewski, Trzebiegoszcz – Marek Pniewski, Wierzbick – Dorota Lendecka, Złotopole – Jarosław Kryst.

Po raz pierwszy wybory zostały zorganizowane w dzień wolny od pracy – niedzielę, przyczyniło się to do wzrostu frekwencji wyborczej. W wyborach zarządzonych w 2015 roku frekwencja wyniosła 17,1%, a w tegorocznych wyborach wyniosła 19,4% uprawnionych do głosowania. Wszystkim wyborcom dziękujemy za udział w wyborach.